Daily Currency Exchange Rates  about  2019-04-20 14:56:15 UTC


ILS/SEK (New Israeli Sheqel / Swedish Krona) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
ILS/SEK 0.38520000	SEK/ILS 2.59605400	2019-04-18  retrieved 2019-04-20 07:33:47 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38750000	SEK/ILS 2.58064516	2019-04-17  retrieved 2019-04-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38400000	SEK/ILS 2.60416667	2019-04-16  retrieved 2019-04-16 18:25:12 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38500000	SEK/ILS 2.59740260	2019-04-15  retrieved 2019-04-16 12:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38560000	SEK/ILS 2.59336100	2019-04-12  retrieved 2019-04-15 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38660000	SEK/ILS 2.58665287	2019-04-10  retrieved 2019-04-11 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38590000	SEK/ILS 2.59134491	2019-04-08  retrieved 2019-04-10 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38670000	SEK/ILS 2.58598397	2019-04-05  retrieved 2019-04-08 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38830000	SEK/ILS 2.57532835	2019-04-03  retrieved 2019-04-04 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38900000	SEK/ILS 2.57069409	2019-04-02  retrieved 2019-04-03 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-04-01  retrieved 2019-04-02 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-03-29  retrieved 2019-04-01 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39280000	SEK/ILS 2.54582485	2019-03-27  retrieved 2019-03-28 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39210000	SEK/ILS 2.55036980	2019-03-26  retrieved 2019-03-27 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39310000	SEK/ILS 2.54388196	2019-03-25  retrieved 2019-03-26 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39300000	SEK/ILS 2.54452926	2019-03-20  retrieved 2019-03-25 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39140000	SEK/ILS 2.55493102	2019-03-19  retrieved 2019-03-20 10:08:03 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-03-18  retrieved 2019-03-19 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38860000	SEK/ILS 2.57334020	2019-03-15  retrieved 2019-03-18 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38620000	SEK/ILS 2.58933195	2019-03-14  retrieved 2019-03-15 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38710000	SEK/ILS 2.58331181	2019-03-13  retrieved 2019-03-14 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38540000	SEK/ILS 2.59470680	2019-03-12  retrieved 2019-03-13 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38510000	SEK/ILS 2.59672812	2019-03-11  retrieved 2019-03-12 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38270000	SEK/ILS 2.61301280	2019-03-08  retrieved 2019-03-11 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38630000	SEK/ILS 2.58866166	2019-03-07  retrieved 2019-03-08 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38740000	SEK/ILS 2.58131131	2019-03-06  retrieved 2019-03-07 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38860000	SEK/ILS 2.57334020	2019-03-05  retrieved 2019-03-06 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38910000	SEK/ILS 2.57003341	2019-03-04  retrieved 2019-03-05 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39150000	SEK/ILS 2.55427842	2019-03-01  retrieved 2019-03-04 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39250000	SEK/ILS 2.54777070	2019-02-28  retrieved 2019-03-01 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-02-27  retrieved 2019-02-28 10:08:04 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38880000	SEK/ILS 2.57201646	2019-02-26  retrieved 2019-02-27 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38720000	SEK/ILS 2.58264463	2019-02-25  retrieved 2019-02-26 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38680000	SEK/ILS 2.58531541	2019-02-22  retrieved 2019-02-25 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38690000	SEK/ILS 2.58464720	2019-02-21  retrieved 2019-02-22 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38810000	SEK/ILS 2.57665550	2019-02-20  retrieved 2019-02-21 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38620000	SEK/ILS 2.58933195	2019-02-19  retrieved 2019-02-20 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39150000	SEK/ILS 2.55427842	2019-02-18  retrieved 2019-02-19 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-02-15  retrieved 2019-02-18 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39450000	SEK/ILS 2.53485425	2019-02-14  retrieved 2019-02-15 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39520000	SEK/ILS 2.53036437	2019-02-13  retrieved 2019-02-14 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39290000	SEK/ILS 2.54517689	2019-02-12  retrieved 2019-02-13 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39300000	SEK/ILS 2.54452926	2019-02-11  retrieved 2019-02-12 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39170000	SEK/ILS 2.55297421	2019-02-08  retrieved 2019-02-11 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39240000	SEK/ILS 2.54841998	2019-02-07  retrieved 2019-02-08 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39540000	SEK/ILS 2.52908447	2019-02-06  retrieved 2019-02-07 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39980000	SEK/ILS 2.50125063	2019-02-04  retrieved 2019-02-05 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40120000	SEK/ILS 2.49252243	2019-02-01  retrieved 2019-02-04 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40370000	SEK/ILS 2.47708695	2019-01-31  retrieved 2019-02-01 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40370000	SEK/ILS 2.47708695	2019-01-30  retrieved 2019-01-31 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40610000	SEK/ILS 2.46244767	2019-01-29  retrieved 2019-01-30 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40540000	SEK/ILS 2.46669956	2019-01-25  retrieved 2019-01-28 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40630000	SEK/ILS 2.46123554	2019-01-24  retrieved 2019-01-25 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40820000	SEK/ILS 2.44977952	2019-01-23  retrieved 2019-01-24 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40860000	SEK/ILS 2.44738130	2019-01-22  retrieved 2019-01-23 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41010000	SEK/ILS 2.43842965	2019-01-21  retrieved 2019-01-22 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41010000	SEK/ILS 2.43842965	2019-01-18  retrieved 2019-01-21 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40890000	SEK/ILS 2.44558572	2019-01-17  retrieved 2019-01-18 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40900000	SEK/ILS 2.44498778	2019-01-16  retrieved 2019-01-17 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40980000	SEK/ILS 2.44021474	2019-01-15  retrieved 2019-01-16 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40880000	SEK/ILS 2.44618395	2019-01-14  retrieved 2019-01-15 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41370000	SEK/ILS 2.41721054	2019-01-11  retrieved 2019-01-14 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41330000	SEK/ILS 2.41954996	2019-01-10  retrieved 2019-01-11 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41190000	SEK/ILS 2.42777373	2019-01-09  retrieved 2019-01-10 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41610000	SEK/ILS 2.40326845	2019-01-08  retrieved 2019-01-09 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41350000	SEK/ILS 2.41837969	2019-01-07  retrieved 2019-01-08 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41360000	SEK/ILS 2.41779497	2019-01-04  retrieved 2019-01-07 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41290000	SEK/ILS 2.42189392	2019-01-03  retrieved 2019-01-04 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41970000	SEK/ILS 2.38265428	2019-01-02  retrieved 2019-01-03 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41890000	SEK/ILS 2.38720458	2018-12-31  retrieved 2019-01-02 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.42050000	SEK/ILS 2.37812128	2018-12-28  retrieved 2018-12-31 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41880000	SEK/ILS 2.38777459	2018-12-27  retrieved 2018-12-28 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41560000	SEK/ILS 2.40615977	2018-12-26  retrieved 2018-12-27 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41670000	SEK/ILS 2.39980802	2018-12-24  retrieved 2018-12-26 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.42060000	SEK/ILS 2.37755587	2018-12-21  retrieved 2018-12-24 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.42030000	SEK/ILS 2.37925291	2018-12-20  retrieved 2018-12-21 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41490000	SEK/ILS 2.41021933	2018-12-19  retrieved 2018-12-20 10:08:03 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41730000	SEK/ILS 2.39635754	2018-12-17  retrieved 2018-12-18 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41430000	SEK/ILS 2.41370987	2018-12-14  retrieved 2018-12-17 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41400000	SEK/ILS 2.41545894	2018-12-13  retrieved 2018-12-14 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40970000	SEK/ILS 2.44081035	2018-12-12  retrieved 2018-12-13 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41420000	SEK/ILS 2.41429261	2018-12-11  retrieved 2018-12-12 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41510000	SEK/ILS 2.40905806	2018-12-07  retrieved 2018-12-10 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41370000	SEK/ILS 2.41721054	2018-12-06  retrieved 2018-12-07 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41490000	SEK/ILS 2.41021933	2018-12-05  retrieved 2018-12-06 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41560000	SEK/ILS 2.40615977	2018-12-04  retrieved 2018-12-05 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41060000	SEK/ILS 2.43546030	2018-12-03  retrieved 2018-12-04 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40710000	SEK/ILS 2.45639892	2018-11-30  retrieved 2018-12-03 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40970000	SEK/ILS 2.44081035	2018-11-29  retrieved 2018-11-30 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41090000	SEK/ILS 2.43368216	2018-11-28  retrieved 2018-11-29 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41050000	SEK/ILS 2.43605359	2018-11-27  retrieved 2018-11-28 10:08:16 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41150000	SEK/ILS 2.43013366	2018-11-26  retrieved 2018-11-27 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41250000	SEK/ILS 2.42424242	2018-11-23  retrieved 2018-11-26 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41260000	SEK/ILS 2.42365487	2018-11-22  retrieved 2018-11-23 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41310000	SEK/ILS 2.42072137	2018-11-21  retrieved 2018-11-22 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41190000	SEK/ILS 2.42777373	2018-11-20  retrieved 2018-11-21 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41220000	SEK/ILS 2.42600679	2018-11-19  retrieved 2018-11-20 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.41060000	SEK/ILS 2.43546030	2018-11-16  retrieved 2018-11-19 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40730000	SEK/ILS 2.45519273	2018-11-15  retrieved 2018-11-16 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.40590000	SEK/ILS 2.46366100	2018-11-14  retrieved 2018-11-15 10:08:02 UTC from BankIsrael
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2019-04-20 14:56:15 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com