Daily Currency Exchange Rates  about  2019-08-18 15:45:04 UTC


ILS/SEK (New Israeli Sheqel / Swedish Krona) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
ILS/SEK 0.36580000	SEK/ILS 2.73373428	2019-08-16  retrieved 2019-08-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36360000	SEK/ILS 2.75027503	2019-08-14  retrieved 2019-08-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36580000	SEK/ILS 2.73373428	2019-08-13  retrieved 2019-08-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36350000	SEK/ILS 2.75103164	2019-08-12  retrieved 2019-08-13 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2019-08-09  retrieved 2019-08-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2019-08-07  retrieved 2019-08-08 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36430000	SEK/ILS 2.74499039	2019-08-06  retrieved 2019-08-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36260000	SEK/ILS 2.75785990	2019-08-05  retrieved 2019-08-06 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2019-08-02  retrieved 2019-08-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36570000	SEK/ILS 2.73448182	2019-07-31  retrieved 2019-08-01 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36650000	SEK/ILS 2.72851296	2019-07-30  retrieved 2019-07-31 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37090000	SEK/ILS 2.69614451	2019-07-29  retrieved 2019-07-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37210000	SEK/ILS 2.68744961	2019-07-26  retrieved 2019-07-29 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37260000	SEK/ILS 2.68384326	2019-07-24  retrieved 2019-07-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37420000	SEK/ILS 2.67236772	2019-07-23  retrieved 2019-07-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37600000	SEK/ILS 2.65957447	2019-07-22  retrieved 2019-07-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37910000	SEK/ILS 2.63782643	2019-07-19  retrieved 2019-07-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37780000	SEK/ILS 2.64690312	2019-07-17  retrieved 2019-07-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37710000	SEK/ILS 2.65181649	2019-07-16  retrieved 2019-07-17 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37780000	SEK/ILS 2.64690312	2019-07-15  retrieved 2019-07-16 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37920000	SEK/ILS 2.63713080	2019-07-12  retrieved 2019-07-12 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37710000	SEK/ILS 2.65181649	2019-07-10  retrieved 2019-07-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37580000	SEK/ILS 2.66098989	2019-07-09  retrieved 2019-07-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37830000	SEK/ILS 2.64340471	2019-07-08  retrieved 2019-07-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38080000	SEK/ILS 2.62605042	2019-07-05  retrieved 2019-07-08 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38360000	SEK/ILS 2.60688217	2019-07-03  retrieved 2019-07-04 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38260000	SEK/ILS 2.61369577	2019-07-02  retrieved 2019-07-03 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38450000	SEK/ILS 2.60078023	2019-07-01  retrieved 2019-07-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38510000	SEK/ILS 2.59672812	2019-06-28  retrieved 2019-07-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38700000	SEK/ILS 2.58397933	2019-06-26  retrieved 2019-06-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38960000	SEK/ILS 2.56673511	2019-06-25  retrieved 2019-06-26 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38710000	SEK/ILS 2.58331181	2019-06-24  retrieved 2019-06-25 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38270000	SEK/ILS 2.61301280	2019-06-21  retrieved 2019-06-24 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37830000	SEK/ILS 2.64340471	2019-06-19  retrieved 2019-06-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37970000	SEK/ILS 2.63365815	2019-06-18  retrieved 2019-06-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38080000	SEK/ILS 2.62605042	2019-06-17  retrieved 2019-06-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38120000	SEK/ILS 2.62329486	2019-06-14  retrieved 2019-06-17 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37930000	SEK/ILS 2.63643554	2019-06-12  retrieved 2019-06-13 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37940000	SEK/ILS 2.63574064	2019-06-11  retrieved 2019-06-12 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38020000	SEK/ILS 2.63019463	2019-06-10  retrieved 2019-06-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38100000	SEK/ILS 2.62467192	2019-06-07  retrieved 2019-06-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38260000	SEK/ILS 2.61369577	2019-06-05  retrieved 2019-06-06 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38280000	SEK/ILS 2.61233020	2019-06-04  retrieved 2019-06-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38310000	SEK/ILS 2.61028452	2019-06-03  retrieved 2019-06-04 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38050000	SEK/ILS 2.62812089	2019-05-31  retrieved 2019-06-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37690000	SEK/ILS 2.65322367	2019-05-29  retrieved 2019-05-30 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37820000	SEK/ILS 2.64410365	2019-05-28  retrieved 2019-05-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37570000	SEK/ILS 2.66169816	2019-05-24  retrieved 2019-05-28 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37480000	SEK/ILS 2.66808965	2019-05-22  retrieved 2019-05-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37220000	SEK/ILS 2.68672757	2019-05-21  retrieved 2019-05-22 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37040000	SEK/ILS 2.69978402	2019-05-20  retrieved 2019-05-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37100000	SEK/ILS 2.69541779	2019-05-17  retrieved 2019-05-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37090000	SEK/ILS 2.69614451	2019-05-15  retrieved 2019-05-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37280000	SEK/ILS 2.68240343	2019-05-14  retrieved 2019-05-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37000000	SEK/ILS 2.70270270	2019-05-13  retrieved 2019-05-14 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37080000	SEK/ILS 2.69687163	2019-05-10  retrieved 2019-05-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37400000	SEK/ILS 2.67379679	2019-05-08  retrieved 2019-05-09 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37480000	SEK/ILS 2.66808965	2019-05-06  retrieved 2019-05-07 10:45:09 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37570000	SEK/ILS 2.66169816	2019-05-03  retrieved 2019-05-06 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37770000	SEK/ILS 2.64760392	2019-05-01  retrieved 2019-05-02 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38020000	SEK/ILS 2.63019463	2019-04-30  retrieved 2019-05-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38050000	SEK/ILS 2.62812089	2019-04-29  retrieved 2019-04-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38030000	SEK/ILS 2.62950302	2019-04-25  retrieved 2019-04-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38610000	SEK/ILS 2.59000259	2019-04-24  retrieved 2019-04-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38470000	SEK/ILS 2.59942813	2019-04-23  retrieved 2019-04-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38520000	SEK/ILS 2.59605400	2019-04-18  retrieved 2019-04-22 22:09:51 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38750000	SEK/ILS 2.58064516	2019-04-17  retrieved 2019-04-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38400000	SEK/ILS 2.60416667	2019-04-16  retrieved 2019-04-16 18:25:12 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38500000	SEK/ILS 2.59740260	2019-04-15  retrieved 2019-04-16 12:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38560000	SEK/ILS 2.59336100	2019-04-12  retrieved 2019-04-15 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38660000	SEK/ILS 2.58665287	2019-04-10  retrieved 2019-04-11 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38590000	SEK/ILS 2.59134491	2019-04-08  retrieved 2019-04-10 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38670000	SEK/ILS 2.58598397	2019-04-05  retrieved 2019-04-08 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38830000	SEK/ILS 2.57532835	2019-04-03  retrieved 2019-04-04 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38900000	SEK/ILS 2.57069409	2019-04-02  retrieved 2019-04-03 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-04-01  retrieved 2019-04-02 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-03-29  retrieved 2019-04-01 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39280000	SEK/ILS 2.54582485	2019-03-27  retrieved 2019-03-28 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39210000	SEK/ILS 2.55036980	2019-03-26  retrieved 2019-03-27 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39310000	SEK/ILS 2.54388196	2019-03-25  retrieved 2019-03-26 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39300000	SEK/ILS 2.54452926	2019-03-20  retrieved 2019-03-25 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39140000	SEK/ILS 2.55493102	2019-03-19  retrieved 2019-03-20 10:08:03 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-03-18  retrieved 2019-03-19 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38860000	SEK/ILS 2.57334020	2019-03-15  retrieved 2019-03-18 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38620000	SEK/ILS 2.58933195	2019-03-14  retrieved 2019-03-15 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38710000	SEK/ILS 2.58331181	2019-03-13  retrieved 2019-03-14 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38540000	SEK/ILS 2.59470680	2019-03-12  retrieved 2019-03-13 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38510000	SEK/ILS 2.59672812	2019-03-11  retrieved 2019-03-12 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38270000	SEK/ILS 2.61301280	2019-03-08  retrieved 2019-03-11 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38630000	SEK/ILS 2.58866166	2019-03-07  retrieved 2019-03-08 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38740000	SEK/ILS 2.58131131	2019-03-06  retrieved 2019-03-07 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38860000	SEK/ILS 2.57334020	2019-03-05  retrieved 2019-03-06 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38910000	SEK/ILS 2.57003341	2019-03-04  retrieved 2019-03-05 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39150000	SEK/ILS 2.55427842	2019-03-01  retrieved 2019-03-04 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39250000	SEK/ILS 2.54777070	2019-02-28  retrieved 2019-03-01 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39090000	SEK/ILS 2.55819903	2019-02-27  retrieved 2019-02-28 10:08:04 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38880000	SEK/ILS 2.57201646	2019-02-26  retrieved 2019-02-27 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38720000	SEK/ILS 2.58264463	2019-02-25  retrieved 2019-02-26 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38680000	SEK/ILS 2.58531541	2019-02-22  retrieved 2019-02-25 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38690000	SEK/ILS 2.58464720	2019-02-21  retrieved 2019-02-22 10:08:01 UTC from BankIsrael
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2019-08-18 15:45:04 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com