Daily Currency Exchange Rates  about  2020-07-04 12:40:39 UTC


ILS/SEK (New Israeli Sheqel / Swedish Krona) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
ILS/SEK 0.36850000	SEK/ILS 2.71370421	2020-07-03  retrieved 2020-07-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36900000	SEK/ILS 2.71002710	2020-07-01  retrieved 2020-07-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36960000	SEK/ILS 2.70562771	2020-06-30  retrieved 2020-07-01 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36940000	SEK/ILS 2.70709258	2020-06-29  retrieved 2020-06-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36840000	SEK/ILS 2.71444083	2020-06-26  retrieved 2020-06-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36820000	SEK/ILS 2.71591526	2020-06-24  retrieved 2020-06-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36910000	SEK/ILS 2.70929287	2020-06-23  retrieved 2020-06-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36610000	SEK/ILS 2.73149413	2020-06-22  retrieved 2020-06-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36600000	SEK/ILS 2.73224044	2020-06-19  retrieved 2020-06-22 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36940000	SEK/ILS 2.70709258	2020-06-17  retrieved 2020-06-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37270000	SEK/ILS 2.68312316	2020-06-16  retrieved 2020-06-17 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37290000	SEK/ILS 2.68168410	2020-06-15  retrieved 2020-06-16 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37420000	SEK/ILS 2.67236772	2020-06-12  retrieved 2020-06-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37530000	SEK/ILS 2.66453504	2020-06-10  retrieved 2020-06-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37260000	SEK/ILS 2.68384326	2020-06-09  retrieved 2020-06-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37530000	SEK/ILS 2.66453504	2020-06-08  retrieved 2020-06-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37730000	SEK/ILS 2.65041081	2020-06-05  retrieved 2020-06-08 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37110000	SEK/ILS 2.69469146	2020-06-03  retrieved 2020-06-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37280000	SEK/ILS 2.68240343	2020-06-02  retrieved 2020-06-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37250000	SEK/ILS 2.68456376	2020-06-01  retrieved 2020-06-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36480000	SEK/ILS 2.74122807	2020-05-28  retrieved 2020-06-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36510000	SEK/ILS 2.73897562	2020-05-26  retrieved 2020-05-27 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36410000	SEK/ILS 2.74649821	2020-05-22  retrieved 2020-05-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2020-05-20  retrieved 2020-05-21 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36520000	SEK/ILS 2.73822563	2020-05-19  retrieved 2020-05-20 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35990000	SEK/ILS 2.77854960	2020-05-18  retrieved 2020-05-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36060000	SEK/ILS 2.77315585	2020-05-15  retrieved 2020-05-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36050000	SEK/ILS 2.77392510	2020-05-13  retrieved 2020-05-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35900000	SEK/ILS 2.78551532	2020-05-12  retrieved 2020-05-13 10:45:04 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35920000	SEK/ILS 2.78396437	2020-05-11  retrieved 2020-05-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35730000	SEK/ILS 2.79876854	2020-05-07  retrieved 2020-05-11 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35680000	SEK/ILS 2.80269058	2020-05-06  retrieved 2020-05-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35710000	SEK/ILS 2.80033604	2020-05-05  retrieved 2020-05-06 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35590000	SEK/ILS 2.80977803	2020-05-04  retrieved 2020-05-05 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35670000	SEK/ILS 2.80347631	2020-05-01  retrieved 2020-05-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.34970000	SEK/ILS 2.85959394	2020-04-28  retrieved 2020-04-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.34890000	SEK/ILS 2.86615076	2020-04-24  retrieved 2020-04-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35210000	SEK/ILS 2.84010224	2020-04-22  retrieved 2020-04-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35200000	SEK/ILS 2.84090909	2020-04-21  retrieved 2020-04-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35800000	SEK/ILS 2.79329609	2020-04-20  retrieved 2020-04-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35770000	SEK/ILS 2.79563880	2020-04-17  retrieved 2020-04-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35940000	SEK/ILS 2.78241514	2020-04-14  retrieved 2020-04-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36020000	SEK/ILS 2.77623542	2020-04-07  retrieved 2020-04-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35680000	SEK/ILS 2.80269058	2020-04-06  retrieved 2020-04-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35910000	SEK/ILS 2.78473963	2020-04-03  retrieved 2020-04-06 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35560000	SEK/ILS 2.81214848	2020-04-01  retrieved 2020-04-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35190000	SEK/ILS 2.84171640	2020-03-31  retrieved 2020-04-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35860000	SEK/ILS 2.78862242	2020-03-30  retrieved 2020-03-31 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36040000	SEK/ILS 2.77469478	2020-03-27  retrieved 2020-03-30 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36000000	SEK/ILS 2.77777778	2020-03-25  retrieved 2020-03-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35860000	SEK/ILS 2.78862242	2020-03-24  retrieved 2020-03-25 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35410000	SEK/ILS 2.82406100	2020-03-23  retrieved 2020-03-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35100000	SEK/ILS 2.84900285	2020-03-20  retrieved 2020-03-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35600000	SEK/ILS 2.80898876	2020-03-19  retrieved 2020-03-20 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38150000	SEK/ILS 2.62123198	2020-03-18  retrieved 2020-03-19 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38680000	SEK/ILS 2.58531541	2020-03-17  retrieved 2020-03-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38570000	SEK/ILS 2.59268862	2020-03-16  retrieved 2020-03-17 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37490000	SEK/ILS 2.66737797	2020-03-13  retrieved 2020-03-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37620000	SEK/ILS 2.65816055	2020-03-12  retrieved 2020-03-13 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37420000	SEK/ILS 2.67236772	2020-03-09  retrieved 2020-03-12 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37080000	SEK/ILS 2.69687163	2020-03-06  retrieved 2020-03-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36470000	SEK/ILS 2.74197971	2020-03-04  retrieved 2020-03-05 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36420000	SEK/ILS 2.74574410	2020-03-03  retrieved 2020-03-04 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35780000	SEK/ILS 2.79485746	2020-02-28  retrieved 2020-03-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35570000	SEK/ILS 2.81135789	2020-02-27  retrieved 2020-02-28 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35360000	SEK/ILS 2.82805430	2020-02-26  retrieved 2020-02-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35160000	SEK/ILS 2.84414107	2020-02-25  retrieved 2020-02-26 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35130000	SEK/ILS 2.84656988	2020-02-24  retrieved 2020-02-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.34990000	SEK/ILS 2.85795942	2020-02-21  retrieved 2020-02-24 10:45:23 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.34970000	SEK/ILS 2.85959394	2020-02-20  retrieved 2020-02-21 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.34940000	SEK/ILS 2.86204923	2020-02-19  retrieved 2020-02-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35040000	SEK/ILS 2.85388128	2020-02-18  retrieved 2020-02-19 10:45:04 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35230000	SEK/ILS 2.83848992	2020-02-17  retrieved 2020-02-18 10:45:11 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35430000	SEK/ILS 2.82246684	2020-02-14  retrieved 2020-02-17 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35550000	SEK/ILS 2.81293952	2020-02-13  retrieved 2020-02-14 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35600000	SEK/ILS 2.80898876	2020-02-12  retrieved 2020-02-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35420000	SEK/ILS 2.82326369	2020-02-11  retrieved 2020-02-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35440000	SEK/ILS 2.82167043	2020-02-10  retrieved 2020-02-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35530000	SEK/ILS 2.81452294	2020-02-07  retrieved 2020-02-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35860000	SEK/ILS 2.78862242	2020-02-06  retrieved 2020-02-07 10:05:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36010000	SEK/ILS 2.77700639	2020-02-05  retrieved 2020-02-06 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35790000	SEK/ILS 2.79407656	2020-02-04  retrieved 2020-02-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35700000	SEK/ILS 2.80112045	2020-02-03  retrieved 2020-02-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35680000	SEK/ILS 2.80269058	2020-01-31  retrieved 2020-02-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35740000	SEK/ILS 2.79798545	2020-01-30  retrieved 2020-01-31 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35970000	SEK/ILS 2.78009452	2020-01-29  retrieved 2020-01-30 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35880000	SEK/ILS 2.78706800	2020-01-28  retrieved 2020-01-29 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36030000	SEK/ILS 2.77546489	2020-01-27  retrieved 2020-01-28 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36220000	SEK/ILS 2.76090558	2020-01-24  retrieved 2020-01-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36390000	SEK/ILS 2.74800769	2020-01-23  retrieved 2020-01-24 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36280000	SEK/ILS 2.75633958	2020-01-22  retrieved 2020-01-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36340000	SEK/ILS 2.75178866	2020-01-21  retrieved 2020-01-22 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2020-01-20  retrieved 2020-01-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36410000	SEK/ILS 2.74649821	2020-01-17  retrieved 2020-01-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36510000	SEK/ILS 2.73897562	2020-01-16  retrieved 2020-01-17 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36540000	SEK/ILS 2.73672687	2020-01-15  retrieved 2020-01-16 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36690000	SEK/ILS 2.72553829	2020-01-14  retrieved 2020-01-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36500000	SEK/ILS 2.73972603	2020-01-13  retrieved 2020-01-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36540000	SEK/ILS 2.73672687	2020-01-10  retrieved 2020-01-13 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36580000	SEK/ILS 2.73373428	2020-01-09  retrieved 2020-01-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2020-07-04 12:40:39 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com