Daily Currency Exchange Rates  about  2019-10-13 23:44:40 UTC


ILS/SEK (New Israeli Sheqel / Swedish Krona) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
ILS/SEK 0.35730000	SEK/ILS 2.79876854	2019-10-11  retrieved 2019-10-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35230000	SEK/ILS 2.83848992	2019-10-07  retrieved 2019-10-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35340000	SEK/ILS 2.82965478	2019-10-04  retrieved 2019-10-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35200000	SEK/ILS 2.84090909	2019-10-02  retrieved 2019-10-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35620000	SEK/ILS 2.80741157	2019-09-27  retrieved 2019-10-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36040000	SEK/ILS 2.77469478	2019-09-25  retrieved 2019-09-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36070000	SEK/ILS 2.77238703	2019-09-24  retrieved 2019-09-25 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36020000	SEK/ILS 2.77623542	2019-09-23  retrieved 2019-09-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2019-09-20  retrieved 2019-09-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36460000	SEK/ILS 2.74273176	2019-09-18  retrieved 2019-09-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36590000	SEK/ILS 2.73298715	2019-09-16  retrieved 2019-09-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36780000	SEK/ILS 2.71886895	2019-09-13  retrieved 2019-09-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36570000	SEK/ILS 2.73448182	2019-09-11  retrieved 2019-09-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36350000	SEK/ILS 2.75103164	2019-09-10  retrieved 2019-09-11 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36520000	SEK/ILS 2.73822563	2019-09-09  retrieved 2019-09-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36380000	SEK/ILS 2.74876306	2019-09-06  retrieved 2019-09-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36150000	SEK/ILS 2.76625173	2019-09-04  retrieved 2019-09-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35910000	SEK/ILS 2.78473963	2019-09-03  retrieved 2019-09-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36080000	SEK/ILS 2.77161863	2019-09-02  retrieved 2019-09-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36060000	SEK/ILS 2.77315585	2019-08-30  retrieved 2019-09-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36360000	SEK/ILS 2.75027503	2019-08-28  retrieved 2019-08-29 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36540000	SEK/ILS 2.73672687	2019-08-27  retrieved 2019-08-28 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36440000	SEK/ILS 2.74423710	2019-08-26  retrieved 2019-08-27 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36270000	SEK/ILS 2.75709953	2019-08-23  retrieved 2019-08-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36590000	SEK/ILS 2.73298715	2019-08-21  retrieved 2019-08-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2019-08-20  retrieved 2019-08-21 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36690000	SEK/ILS 2.72553829	2019-08-19  retrieved 2019-08-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36580000	SEK/ILS 2.73373428	2019-08-16  retrieved 2019-08-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36360000	SEK/ILS 2.75027503	2019-08-14  retrieved 2019-08-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36580000	SEK/ILS 2.73373428	2019-08-13  retrieved 2019-08-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36350000	SEK/ILS 2.75103164	2019-08-12  retrieved 2019-08-13 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2019-08-09  retrieved 2019-08-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2019-08-07  retrieved 2019-08-08 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36430000	SEK/ILS 2.74499039	2019-08-06  retrieved 2019-08-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36260000	SEK/ILS 2.75785990	2019-08-05  retrieved 2019-08-06 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2019-08-02  retrieved 2019-08-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36570000	SEK/ILS 2.73448182	2019-07-31  retrieved 2019-08-01 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36650000	SEK/ILS 2.72851296	2019-07-30  retrieved 2019-07-31 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37090000	SEK/ILS 2.69614451	2019-07-29  retrieved 2019-07-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37210000	SEK/ILS 2.68744961	2019-07-26  retrieved 2019-07-29 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37260000	SEK/ILS 2.68384326	2019-07-24  retrieved 2019-07-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37420000	SEK/ILS 2.67236772	2019-07-23  retrieved 2019-07-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37600000	SEK/ILS 2.65957447	2019-07-22  retrieved 2019-07-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37910000	SEK/ILS 2.63782643	2019-07-19  retrieved 2019-07-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37780000	SEK/ILS 2.64690312	2019-07-17  retrieved 2019-07-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37710000	SEK/ILS 2.65181649	2019-07-16  retrieved 2019-07-17 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37780000	SEK/ILS 2.64690312	2019-07-15  retrieved 2019-07-16 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37920000	SEK/ILS 2.63713080	2019-07-12  retrieved 2019-07-12 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37710000	SEK/ILS 2.65181649	2019-07-10  retrieved 2019-07-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37580000	SEK/ILS 2.66098989	2019-07-09  retrieved 2019-07-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37830000	SEK/ILS 2.64340471	2019-07-08  retrieved 2019-07-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38080000	SEK/ILS 2.62605042	2019-07-05  retrieved 2019-07-08 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38360000	SEK/ILS 2.60688217	2019-07-03  retrieved 2019-07-04 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38260000	SEK/ILS 2.61369577	2019-07-02  retrieved 2019-07-03 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38450000	SEK/ILS 2.60078023	2019-07-01  retrieved 2019-07-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38510000	SEK/ILS 2.59672812	2019-06-28  retrieved 2019-07-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38700000	SEK/ILS 2.58397933	2019-06-26  retrieved 2019-06-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38960000	SEK/ILS 2.56673511	2019-06-25  retrieved 2019-06-26 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38710000	SEK/ILS 2.58331181	2019-06-24  retrieved 2019-06-25 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38270000	SEK/ILS 2.61301280	2019-06-21  retrieved 2019-06-24 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37830000	SEK/ILS 2.64340471	2019-06-19  retrieved 2019-06-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37970000	SEK/ILS 2.63365815	2019-06-18  retrieved 2019-06-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38080000	SEK/ILS 2.62605042	2019-06-17  retrieved 2019-06-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38120000	SEK/ILS 2.62329486	2019-06-14  retrieved 2019-06-17 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37930000	SEK/ILS 2.63643554	2019-06-12  retrieved 2019-06-13 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37940000	SEK/ILS 2.63574064	2019-06-11  retrieved 2019-06-12 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38020000	SEK/ILS 2.63019463	2019-06-10  retrieved 2019-06-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38100000	SEK/ILS 2.62467192	2019-06-07  retrieved 2019-06-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38260000	SEK/ILS 2.61369577	2019-06-05  retrieved 2019-06-06 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38280000	SEK/ILS 2.61233020	2019-06-04  retrieved 2019-06-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38310000	SEK/ILS 2.61028452	2019-06-03  retrieved 2019-06-04 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38050000	SEK/ILS 2.62812089	2019-05-31  retrieved 2019-06-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37690000	SEK/ILS 2.65322367	2019-05-29  retrieved 2019-05-30 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37820000	SEK/ILS 2.64410365	2019-05-28  retrieved 2019-05-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37570000	SEK/ILS 2.66169816	2019-05-24  retrieved 2019-05-28 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37480000	SEK/ILS 2.66808965	2019-05-22  retrieved 2019-05-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37220000	SEK/ILS 2.68672757	2019-05-21  retrieved 2019-05-22 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37040000	SEK/ILS 2.69978402	2019-05-20  retrieved 2019-05-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37100000	SEK/ILS 2.69541779	2019-05-17  retrieved 2019-05-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37090000	SEK/ILS 2.69614451	2019-05-15  retrieved 2019-05-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37280000	SEK/ILS 2.68240343	2019-05-14  retrieved 2019-05-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37000000	SEK/ILS 2.70270270	2019-05-13  retrieved 2019-05-14 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37080000	SEK/ILS 2.69687163	2019-05-10  retrieved 2019-05-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37400000	SEK/ILS 2.67379679	2019-05-08  retrieved 2019-05-09 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37480000	SEK/ILS 2.66808965	2019-05-06  retrieved 2019-05-07 10:45:09 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37570000	SEK/ILS 2.66169816	2019-05-03  retrieved 2019-05-06 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37770000	SEK/ILS 2.64760392	2019-05-01  retrieved 2019-05-02 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38020000	SEK/ILS 2.63019463	2019-04-30  retrieved 2019-05-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38050000	SEK/ILS 2.62812089	2019-04-29  retrieved 2019-04-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38030000	SEK/ILS 2.62950302	2019-04-25  retrieved 2019-04-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38610000	SEK/ILS 2.59000259	2019-04-24  retrieved 2019-04-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38470000	SEK/ILS 2.59942813	2019-04-23  retrieved 2019-04-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38520000	SEK/ILS 2.59605400	2019-04-18  retrieved 2019-04-22 22:09:51 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38750000	SEK/ILS 2.58064516	2019-04-17  retrieved 2019-04-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38400000	SEK/ILS 2.60416667	2019-04-16  retrieved 2019-04-16 18:25:12 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38500000	SEK/ILS 2.59740260	2019-04-15  retrieved 2019-04-16 12:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38560000	SEK/ILS 2.59336100	2019-04-12  retrieved 2019-04-15 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38660000	SEK/ILS 2.58665287	2019-04-10  retrieved 2019-04-11 10:08:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38590000	SEK/ILS 2.59134491	2019-04-08  retrieved 2019-04-10 10:08:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38670000	SEK/ILS 2.58598397	2019-04-05  retrieved 2019-04-08 10:08:01 UTC from BankIsrael
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2019-10-13 23:44:40 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com