Daily Currency Exchange Rates  about  2019-12-12 06:40:11 UTC


ILS/SEK (New Israeli Sheqel / Swedish Krona) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2019-12-10  retrieved 2019-12-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36470000	SEK/ILS 2.74197971	2019-12-09  retrieved 2019-12-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36530000	SEK/ILS 2.73747605	2019-12-06  retrieved 2019-12-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36510000	SEK/ILS 2.73897562	2019-12-05  retrieved 2019-12-06 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36460000	SEK/ILS 2.74273176	2019-12-04  retrieved 2019-12-05 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36550000	SEK/ILS 2.73597811	2019-12-03  retrieved 2019-12-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36350000	SEK/ILS 2.75103164	2019-12-02  retrieved 2019-12-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36400000	SEK/ILS 2.74725275	2019-11-29  retrieved 2019-12-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36190000	SEK/ILS 2.76319425	2019-11-28  retrieved 2019-11-29 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36170000	SEK/ILS 2.76472215	2019-11-27  retrieved 2019-11-28 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36060000	SEK/ILS 2.77315585	2019-11-26  retrieved 2019-11-27 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35930000	SEK/ILS 2.78318954	2019-11-25  retrieved 2019-11-26 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36070000	SEK/ILS 2.77238703	2019-11-22  retrieved 2019-11-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35950000	SEK/ILS 2.78164117	2019-11-21  retrieved 2019-11-22 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35790000	SEK/ILS 2.79407656	2019-11-20  retrieved 2019-11-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35940000	SEK/ILS 2.78241514	2019-11-19  retrieved 2019-11-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35910000	SEK/ILS 2.78473963	2019-11-18  retrieved 2019-11-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35950000	SEK/ILS 2.78164117	2019-11-15  retrieved 2019-11-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35860000	SEK/ILS 2.78862242	2019-11-14  retrieved 2019-11-15 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35830000	SEK/ILS 2.79095730	2019-11-13  retrieved 2019-11-14 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36200000	SEK/ILS 2.76243094	2019-11-12  retrieved 2019-11-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36030000	SEK/ILS 2.77546489	2019-11-11  retrieved 2019-11-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36200000	SEK/ILS 2.76243094	2019-11-08  retrieved 2019-11-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36350000	SEK/ILS 2.75103164	2019-11-07  retrieved 2019-11-08 10:05:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36360000	SEK/ILS 2.75027503	2019-11-06  retrieved 2019-11-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36370000	SEK/ILS 2.74951883	2019-11-05  retrieved 2019-11-06 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36790000	SEK/ILS 2.71812993	2019-11-04  retrieved 2019-11-05 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36550000	SEK/ILS 2.73597811	2019-11-01  retrieved 2019-11-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36540000	SEK/ILS 2.73672687	2019-10-31  retrieved 2019-11-01 10:05:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36320000	SEK/ILS 2.75330396	2019-10-30  retrieved 2019-10-31 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36270000	SEK/ILS 2.75709953	2019-10-29  retrieved 2019-10-30 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36470000	SEK/ILS 2.74197971	2019-10-28  retrieved 2019-10-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36610000	SEK/ILS 2.73149413	2019-10-25  retrieved 2019-10-28 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36600000	SEK/ILS 2.73224044	2019-10-23  retrieved 2019-10-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36720000	SEK/ILS 2.72331155	2019-10-22  retrieved 2019-10-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36470000	SEK/ILS 2.74197971	2019-10-18  retrieved 2019-10-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36260000	SEK/ILS 2.75785990	2019-10-17  retrieved 2019-10-17 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36060000	SEK/ILS 2.77315585	2019-10-16  retrieved 2019-10-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35790000	SEK/ILS 2.79407656	2019-10-15  retrieved 2019-10-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35730000	SEK/ILS 2.79876854	2019-10-11  retrieved 2019-10-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35230000	SEK/ILS 2.83848992	2019-10-07  retrieved 2019-10-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35340000	SEK/ILS 2.82965478	2019-10-04  retrieved 2019-10-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35200000	SEK/ILS 2.84090909	2019-10-02  retrieved 2019-10-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35620000	SEK/ILS 2.80741157	2019-09-27  retrieved 2019-10-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36040000	SEK/ILS 2.77469478	2019-09-25  retrieved 2019-09-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36070000	SEK/ILS 2.77238703	2019-09-24  retrieved 2019-09-25 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36020000	SEK/ILS 2.77623542	2019-09-23  retrieved 2019-09-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2019-09-20  retrieved 2019-09-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36460000	SEK/ILS 2.74273176	2019-09-18  retrieved 2019-09-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36590000	SEK/ILS 2.73298715	2019-09-16  retrieved 2019-09-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36780000	SEK/ILS 2.71886895	2019-09-13  retrieved 2019-09-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36570000	SEK/ILS 2.73448182	2019-09-11  retrieved 2019-09-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36350000	SEK/ILS 2.75103164	2019-09-10  retrieved 2019-09-11 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36520000	SEK/ILS 2.73822563	2019-09-09  retrieved 2019-09-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36380000	SEK/ILS 2.74876306	2019-09-06  retrieved 2019-09-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36150000	SEK/ILS 2.76625173	2019-09-04  retrieved 2019-09-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35910000	SEK/ILS 2.78473963	2019-09-03  retrieved 2019-09-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36080000	SEK/ILS 2.77161863	2019-09-02  retrieved 2019-09-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36060000	SEK/ILS 2.77315585	2019-08-30  retrieved 2019-09-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36360000	SEK/ILS 2.75027503	2019-08-28  retrieved 2019-08-29 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36540000	SEK/ILS 2.73672687	2019-08-27  retrieved 2019-08-28 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36440000	SEK/ILS 2.74423710	2019-08-26  retrieved 2019-08-27 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36270000	SEK/ILS 2.75709953	2019-08-23  retrieved 2019-08-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36590000	SEK/ILS 2.73298715	2019-08-21  retrieved 2019-08-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2019-08-20  retrieved 2019-08-21 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36690000	SEK/ILS 2.72553829	2019-08-19  retrieved 2019-08-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36580000	SEK/ILS 2.73373428	2019-08-16  retrieved 2019-08-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36360000	SEK/ILS 2.75027503	2019-08-14  retrieved 2019-08-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36580000	SEK/ILS 2.73373428	2019-08-13  retrieved 2019-08-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36350000	SEK/ILS 2.75103164	2019-08-12  retrieved 2019-08-13 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2019-08-09  retrieved 2019-08-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2019-08-07  retrieved 2019-08-08 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36430000	SEK/ILS 2.74499039	2019-08-06  retrieved 2019-08-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36260000	SEK/ILS 2.75785990	2019-08-05  retrieved 2019-08-06 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36290000	SEK/ILS 2.75558005	2019-08-02  retrieved 2019-08-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36570000	SEK/ILS 2.73448182	2019-07-31  retrieved 2019-08-01 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36650000	SEK/ILS 2.72851296	2019-07-30  retrieved 2019-07-31 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37090000	SEK/ILS 2.69614451	2019-07-29  retrieved 2019-07-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37210000	SEK/ILS 2.68744961	2019-07-26  retrieved 2019-07-29 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37260000	SEK/ILS 2.68384326	2019-07-24  retrieved 2019-07-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37420000	SEK/ILS 2.67236772	2019-07-23  retrieved 2019-07-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37600000	SEK/ILS 2.65957447	2019-07-22  retrieved 2019-07-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37910000	SEK/ILS 2.63782643	2019-07-19  retrieved 2019-07-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37780000	SEK/ILS 2.64690312	2019-07-17  retrieved 2019-07-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37710000	SEK/ILS 2.65181649	2019-07-16  retrieved 2019-07-17 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37780000	SEK/ILS 2.64690312	2019-07-15  retrieved 2019-07-16 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37920000	SEK/ILS 2.63713080	2019-07-12  retrieved 2019-07-12 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37710000	SEK/ILS 2.65181649	2019-07-10  retrieved 2019-07-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37580000	SEK/ILS 2.66098989	2019-07-09  retrieved 2019-07-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37830000	SEK/ILS 2.64340471	2019-07-08  retrieved 2019-07-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38080000	SEK/ILS 2.62605042	2019-07-05  retrieved 2019-07-08 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38360000	SEK/ILS 2.60688217	2019-07-03  retrieved 2019-07-04 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38260000	SEK/ILS 2.61369577	2019-07-02  retrieved 2019-07-03 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38450000	SEK/ILS 2.60078023	2019-07-01  retrieved 2019-07-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38510000	SEK/ILS 2.59672812	2019-06-28  retrieved 2019-07-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38700000	SEK/ILS 2.58397933	2019-06-26  retrieved 2019-06-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38960000	SEK/ILS 2.56673511	2019-06-25  retrieved 2019-06-26 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38710000	SEK/ILS 2.58331181	2019-06-24  retrieved 2019-06-25 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38270000	SEK/ILS 2.61301280	2019-06-21  retrieved 2019-06-24 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37830000	SEK/ILS 2.64340471	2019-06-19  retrieved 2019-06-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2019-12-12 06:40:11 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com