Daily Currency Exchange Rates  about  2020-09-25 11:22:40 UTC


ILS/SEK (New Israeli Sheqel / Swedish Krona) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
ILS/SEK 0.38120000	SEK/ILS 2.62329486	2020-09-25  retrieved 2020-09-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38620000	SEK/ILS 2.58933195	2020-09-23  retrieved 2020-09-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38870000	SEK/ILS 2.57267816	2020-09-22  retrieved 2020-09-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38980000	SEK/ILS 2.56541816	2020-09-21  retrieved 2020-09-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38770000	SEK/ILS 2.57931390	2020-09-17  retrieved 2020-09-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38900000	SEK/ILS 2.57069409	2020-09-16  retrieved 2020-09-17 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39130000	SEK/ILS 2.55558395	2020-09-15  retrieved 2020-09-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39200000	SEK/ILS 2.55102041	2020-09-14  retrieved 2020-09-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39210000	SEK/ILS 2.55036980	2020-09-11  retrieved 2020-09-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38650000	SEK/ILS 2.58732212	2020-09-09  retrieved 2020-09-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38580000	SEK/ILS 2.59201659	2020-09-08  retrieved 2020-09-09 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38520000	SEK/ILS 2.59605400	2020-09-07  retrieved 2020-09-08 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38540000	SEK/ILS 2.59470680	2020-09-04  retrieved 2020-09-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38750000	SEK/ILS 2.58064516	2020-09-02  retrieved 2020-09-03 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38830000	SEK/ILS 2.57532835	2020-09-01  retrieved 2020-09-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38990000	SEK/ILS 2.56476019	2020-08-31  retrieved 2020-09-01 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38890000	SEK/ILS 2.57135510	2020-08-28  retrieved 2020-08-31 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38830000	SEK/ILS 2.57532835	2020-08-26  retrieved 2020-08-27 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38830000	SEK/ILS 2.57532835	2020-08-25  retrieved 2020-08-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38860000	SEK/ILS 2.57334020	2020-08-24  retrieved 2020-08-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39010000	SEK/ILS 2.56344527	2020-08-21  retrieved 2020-08-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39390000	SEK/ILS 2.53871541	2020-08-19  retrieved 2020-08-20 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39200000	SEK/ILS 2.55102041	2020-08-18  retrieved 2020-08-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39210000	SEK/ILS 2.55036980	2020-08-17  retrieved 2020-08-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39070000	SEK/ILS 2.55950857	2020-08-14  retrieved 2020-08-17 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39040000	SEK/ILS 2.56147541	2020-08-12  retrieved 2020-08-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39040000	SEK/ILS 2.56147541	2020-08-11  retrieved 2020-08-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39030000	SEK/ILS 2.56213169	2020-08-10  retrieved 2020-08-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39110000	SEK/ILS 2.55689082	2020-08-07  retrieved 2020-08-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39240000	SEK/ILS 2.54841998	2020-08-05  retrieved 2020-08-06 10:45:03 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39130000	SEK/ILS 2.55558395	2020-08-04  retrieved 2020-08-05 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38890000	SEK/ILS 2.57135510	2020-08-03  retrieved 2020-08-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.39240000	SEK/ILS 2.54841998	2020-07-31  retrieved 2020-08-03 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38870000	SEK/ILS 2.57267816	2020-07-29  retrieved 2020-07-30 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38940000	SEK/ILS 2.56805342	2020-07-28  retrieved 2020-07-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38960000	SEK/ILS 2.56673511	2020-07-27  retrieved 2020-07-28 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38600000	SEK/ILS 2.59067358	2020-07-24  retrieved 2020-07-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38610000	SEK/ILS 2.59000259	2020-07-22  retrieved 2020-07-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38260000	SEK/ILS 2.61369577	2020-07-21  retrieved 2020-07-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.38140000	SEK/ILS 2.62191924	2020-07-20  retrieved 2020-07-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37990000	SEK/ILS 2.63227165	2020-07-17  retrieved 2020-07-20 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37950000	SEK/ILS 2.63504611	2020-07-15  retrieved 2020-07-16 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37610000	SEK/ILS 2.65886732	2020-07-14  retrieved 2020-07-15 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37590000	SEK/ILS 2.66028199	2020-07-13  retrieved 2020-07-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37520000	SEK/ILS 2.66524520	2020-07-10  retrieved 2020-07-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37360000	SEK/ILS 2.67665953	2020-07-08  retrieved 2020-07-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37230000	SEK/ILS 2.68600591	2020-07-07  retrieved 2020-07-08 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37140000	SEK/ILS 2.69251481	2020-07-06  retrieved 2020-07-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36850000	SEK/ILS 2.71370421	2020-07-03  retrieved 2020-07-06 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36900000	SEK/ILS 2.71002710	2020-07-01  retrieved 2020-07-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36960000	SEK/ILS 2.70562771	2020-06-30  retrieved 2020-07-01 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36940000	SEK/ILS 2.70709258	2020-06-29  retrieved 2020-06-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36840000	SEK/ILS 2.71444083	2020-06-26  retrieved 2020-06-29 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36820000	SEK/ILS 2.71591526	2020-06-24  retrieved 2020-06-25 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36910000	SEK/ILS 2.70929287	2020-06-23  retrieved 2020-06-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36610000	SEK/ILS 2.73149413	2020-06-22  retrieved 2020-06-23 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36600000	SEK/ILS 2.73224044	2020-06-19  retrieved 2020-06-22 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36940000	SEK/ILS 2.70709258	2020-06-17  retrieved 2020-06-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37270000	SEK/ILS 2.68312316	2020-06-16  retrieved 2020-06-17 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37290000	SEK/ILS 2.68168410	2020-06-15  retrieved 2020-06-16 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37420000	SEK/ILS 2.67236772	2020-06-12  retrieved 2020-06-15 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37530000	SEK/ILS 2.66453504	2020-06-10  retrieved 2020-06-11 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37260000	SEK/ILS 2.68384326	2020-06-09  retrieved 2020-06-10 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37530000	SEK/ILS 2.66453504	2020-06-08  retrieved 2020-06-09 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37730000	SEK/ILS 2.65041081	2020-06-05  retrieved 2020-06-08 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37110000	SEK/ILS 2.69469146	2020-06-03  retrieved 2020-06-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37280000	SEK/ILS 2.68240343	2020-06-02  retrieved 2020-06-03 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.37250000	SEK/ILS 2.68456376	2020-06-01  retrieved 2020-06-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36480000	SEK/ILS 2.74122807	2020-05-28  retrieved 2020-06-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36510000	SEK/ILS 2.73897562	2020-05-26  retrieved 2020-05-27 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36410000	SEK/ILS 2.74649821	2020-05-22  retrieved 2020-05-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36330000	SEK/ILS 2.75254611	2020-05-20  retrieved 2020-05-21 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36520000	SEK/ILS 2.73822563	2020-05-19  retrieved 2020-05-20 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35990000	SEK/ILS 2.77854960	2020-05-18  retrieved 2020-05-19 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36060000	SEK/ILS 2.77315585	2020-05-15  retrieved 2020-05-18 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36050000	SEK/ILS 2.77392510	2020-05-13  retrieved 2020-05-14 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35900000	SEK/ILS 2.78551532	2020-05-12  retrieved 2020-05-13 10:45:04 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35920000	SEK/ILS 2.78396437	2020-05-11  retrieved 2020-05-12 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35730000	SEK/ILS 2.79876854	2020-05-07  retrieved 2020-05-11 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35680000	SEK/ILS 2.80269058	2020-05-06  retrieved 2020-05-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35710000	SEK/ILS 2.80033604	2020-05-05  retrieved 2020-05-06 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35590000	SEK/ILS 2.80977803	2020-05-04  retrieved 2020-05-05 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35670000	SEK/ILS 2.80347631	2020-05-01  retrieved 2020-05-04 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.34970000	SEK/ILS 2.85959394	2020-04-28  retrieved 2020-04-30 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.34890000	SEK/ILS 2.86615076	2020-04-24  retrieved 2020-04-27 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35210000	SEK/ILS 2.84010224	2020-04-22  retrieved 2020-04-23 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35200000	SEK/ILS 2.84090909	2020-04-21  retrieved 2020-04-22 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35800000	SEK/ILS 2.79329609	2020-04-20  retrieved 2020-04-21 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35770000	SEK/ILS 2.79563880	2020-04-17  retrieved 2020-04-20 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35940000	SEK/ILS 2.78241514	2020-04-14  retrieved 2020-04-16 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36020000	SEK/ILS 2.77623542	2020-04-07  retrieved 2020-04-13 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35680000	SEK/ILS 2.80269058	2020-04-06  retrieved 2020-04-07 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35910000	SEK/ILS 2.78473963	2020-04-03  retrieved 2020-04-06 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35560000	SEK/ILS 2.81214848	2020-04-01  retrieved 2020-04-02 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35190000	SEK/ILS 2.84171640	2020-03-31  retrieved 2020-04-01 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35860000	SEK/ILS 2.78862242	2020-03-30  retrieved 2020-03-31 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36040000	SEK/ILS 2.77469478	2020-03-27  retrieved 2020-03-30 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.36000000	SEK/ILS 2.77777778	2020-03-25  retrieved 2020-03-26 10:45:02 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35860000	SEK/ILS 2.78862242	2020-03-24  retrieved 2020-03-25 10:45:01 UTC from BankIsrael
ILS/SEK 0.35410000	SEK/ILS 2.82406100	2020-03-23  retrieved 2020-03-24 10:45:02 UTC from BankIsrael
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2020-09-25 11:22:40 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com