Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 12:27:30 UTC


RUB/AMD (Russian Ruble / Armenian Dram) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
RUB/AMD 0.04513307	AMD/RUB 22.15670000	2023-12-30  retrieved 2023-12-31 15:11:54 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07421371	AMD/RUB 13.47460000	2019-05-25  retrieved 2019-05-26 11:00:25 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07445296	AMD/RUB 13.43130000	2019-04-27  retrieved 2019-04-27 06:12:34 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07558065	AMD/RUB 13.23090000	2019-04-23  retrieved 2019-04-22 22:09:46 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07542218	AMD/RUB 13.25870000	2019-04-20  retrieved 2019-04-20 07:33:38 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07532503	AMD/RUB 13.27580000	2019-04-19  retrieved 2019-04-19 08:09:07 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07562752	AMD/RUB 13.22270000	2019-04-18  retrieved 2019-04-17 17:21:47 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07541763	AMD/RUB 13.25950000	2019-04-17  retrieved 2019-04-16 18:20:26 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07420000	AMD/RUB 13.47708895	2019-02-02  retrieved 2019-02-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07360000	AMD/RUB 13.58695652	2019-01-31  retrieved 2019-01-31 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07330000	AMD/RUB 13.64256480	2019-01-30  retrieved 2019-01-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07370000	AMD/RUB 13.56852103	2019-01-26  retrieved 2019-01-28 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07320000	AMD/RUB 13.66120219	2019-01-24  retrieved 2019-01-24 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07300000	AMD/RUB 13.69863014	2019-01-23  retrieved 2019-01-23 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07310000	AMD/RUB 13.67989056	2019-01-19  retrieved 2019-01-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07310000	AMD/RUB 13.67989056	2019-01-18  retrieved 2019-01-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07280000	AMD/RUB 13.73626374	2019-01-17  retrieved 2019-01-16 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07260000	AMD/RUB 13.77410468	2019-01-16  retrieved 2019-01-15 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07240000	AMD/RUB 13.81215470	2019-01-15  retrieved 2019-01-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07260000	AMD/RUB 13.77410468	2019-01-12  retrieved 2019-01-11 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07260000	AMD/RUB 13.77410468	2019-01-11  retrieved 2019-01-10 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.06980000	AMD/RUB 14.32664756	2018-12-30  retrieved 2019-01-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.06960000	AMD/RUB 14.36781609	2018-12-29  retrieved 2018-12-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07030000	AMD/RUB 14.22475107	2018-12-28  retrieved 2018-12-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07020000	AMD/RUB 14.24501425	2018-12-27  retrieved 2018-12-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07070000	AMD/RUB 14.14427157	2018-12-25  retrieved 2018-12-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07120000	AMD/RUB 14.04494382	2018-12-22  retrieved 2018-12-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07210000	AMD/RUB 13.86962552	2018-12-21  retrieved 2018-12-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07230000	AMD/RUB 13.83125864	2018-12-20  retrieved 2018-12-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07260000	AMD/RUB 13.77410468	2018-12-19  retrieved 2018-12-18 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07310000	AMD/RUB 13.67989056	2018-12-15  retrieved 2018-12-17 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07310000	AMD/RUB 13.67989056	2018-12-13  retrieved 2018-12-13 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07250000	AMD/RUB 13.79310345	2018-12-06  retrieved 2018-12-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07300000	AMD/RUB 13.69863014	2018-12-05  retrieved 2018-12-04 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07300000	AMD/RUB 13.69863014	2018-12-01  retrieved 2018-12-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07240000	AMD/RUB 13.81215470	2018-11-29  retrieved 2018-11-29 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07270000	AMD/RUB 13.75515818	2018-11-28  retrieved 2018-11-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07380000	AMD/RUB 13.55013550	2018-11-24  retrieved 2018-11-26 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07340000	AMD/RUB 13.62397820	2018-11-22  retrieved 2018-11-21 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07410000	AMD/RUB 13.49527665	2018-11-21  retrieved 2018-11-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07360000	AMD/RUB 13.58695652	2018-11-17  retrieved 2018-11-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07170000	AMD/RUB 13.94700139	2018-11-15  retrieved 2018-11-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07200000	AMD/RUB 13.88888889	2018-11-14  retrieved 2018-11-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07230000	AMD/RUB 13.83125864	2018-11-13  retrieved 2018-11-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07360000	AMD/RUB 13.58695652	2018-11-09  retrieved 2018-11-09 10:04:16 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07380000	AMD/RUB 13.55013550	2018-11-08  retrieved 2018-11-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07420000	AMD/RUB 13.47708895	2018-11-03  retrieved 2018-11-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07420000	AMD/RUB 13.47708895	2018-11-01  retrieved 2018-11-01 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07390000	AMD/RUB 13.53179973	2018-10-31  retrieved 2018-10-31 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07380000	AMD/RUB 13.55013550	2018-10-30  retrieved 2018-10-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07360000	AMD/RUB 13.58695652	2018-10-26  retrieved 2018-10-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07390000	AMD/RUB 13.53179973	2018-10-25  retrieved 2018-10-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07420000	AMD/RUB 13.47708895	2018-10-23  retrieved 2018-10-22 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07350000	AMD/RUB 13.60544218	2018-10-20  retrieved 2018-10-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07390000	AMD/RUB 13.53179973	2018-10-19  retrieved 2018-10-18 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07390000	AMD/RUB 13.53179973	2018-10-17  retrieved 2018-10-16 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07380000	AMD/RUB 13.55013550	2018-10-16  retrieved 2018-10-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07360000	AMD/RUB 13.58695652	2018-10-13  retrieved 2018-10-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07270000	AMD/RUB 13.75515818	2018-10-12  retrieved 2018-10-11 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07310000	AMD/RUB 13.67989056	2018-10-10  retrieved 2018-10-09 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07260000	AMD/RUB 13.77410468	2018-10-09  retrieved 2018-10-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07330000	AMD/RUB 13.64256480	2018-10-05  retrieved 2018-10-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07400000	AMD/RUB 13.51351351	2018-10-04  retrieved 2018-10-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07410000	AMD/RUB 13.49527665	2018-10-03  retrieved 2018-10-02 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07330000	AMD/RUB 13.64256480	2018-09-28  retrieved 2018-09-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07320000	AMD/RUB 13.66120219	2018-09-27  retrieved 2018-09-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07270000	AMD/RUB 13.75515818	2018-09-25  retrieved 2018-09-25 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07280000	AMD/RUB 13.73626374	2018-09-22  retrieved 2018-09-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07260000	AMD/RUB 13.77410468	2018-09-21  retrieved 2018-09-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07150000	AMD/RUB 13.98601399	2018-09-19  retrieved 2018-09-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07110000	AMD/RUB 14.06469761	2018-09-15  retrieved 2018-09-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07080000	AMD/RUB 14.12429379	2018-09-14  retrieved 2018-09-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.06940000	AMD/RUB 14.40922190	2018-09-12  retrieved 2018-09-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07020000	AMD/RUB 14.24501425	2018-09-08  retrieved 2018-09-10 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07110000	AMD/RUB 14.06469761	2018-09-07  retrieved 2018-09-07 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07070000	AMD/RUB 14.14427157	2018-09-05  retrieved 2018-09-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07130000	AMD/RUB 14.02524544	2018-09-04  retrieved 2018-09-04 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07100000	AMD/RUB 14.08450704	2018-09-01  retrieved 2018-09-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07070000	AMD/RUB 14.14427157	2018-08-30  retrieved 2018-08-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07150000	AMD/RUB 13.98601399	2018-08-29  retrieved 2018-08-29 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07170000	AMD/RUB 13.94700139	2018-08-28  retrieved 2018-08-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07120000	AMD/RUB 14.04494382	2018-08-25  retrieved 2018-08-27 10:04:04 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07060000	AMD/RUB 14.16430595	2018-08-24  retrieved 2018-08-23 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07130000	AMD/RUB 14.02524544	2018-08-23  retrieved 2018-08-22 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07190000	AMD/RUB 13.90820584	2018-08-22  retrieved 2018-08-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07210000	AMD/RUB 13.86962552	2018-08-18  retrieved 2018-08-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07220000	AMD/RUB 13.85041551	2018-08-17  retrieved 2018-08-16 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07270000	AMD/RUB 13.75515818	2018-08-16  retrieved 2018-08-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07250000	AMD/RUB 13.79310345	2018-08-15  retrieved 2018-08-14 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07200000	AMD/RUB 13.88888889	2018-08-11  retrieved 2018-08-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07260000	AMD/RUB 13.77410468	2018-08-10  retrieved 2018-08-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07590000	AMD/RUB 13.17523057	2018-08-04  retrieved 2018-08-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07620000	AMD/RUB 13.12335958	2018-08-03  retrieved 2018-08-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07680000	AMD/RUB 13.02083333	2018-08-02  retrieved 2018-08-02 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07710000	AMD/RUB 12.97016861	2018-08-01  retrieved 2018-07-31 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07670000	AMD/RUB 13.03780965	2018-07-31  retrieved 2018-07-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07630000	AMD/RUB 13.10615990	2018-07-28  retrieved 2018-07-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07640000	AMD/RUB 13.08900524	2018-07-27  retrieved 2018-07-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07620000	AMD/RUB 13.12335958	2018-07-26  retrieved 2018-07-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/AMD 0.07640000	AMD/RUB 13.08900524	2018-07-25  retrieved 2018-07-24 10:04:01 UTC from BankRussia
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 12:27:30 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com


Send a message about this page:

Subject: Rates