Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 13:25:36 UTC


RUB/CNY (Russian Ruble / Chinese Yuan) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
RUB/CNY 0.07951527	CNY/RUB 12.57620000	2023-12-30  retrieved 2023-12-31 15:11:54 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01068695	CNY/RUB 93.57210000	2019-05-25  retrieved 2019-05-26 11:00:25 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01041384	CNY/RUB 96.02610000	2019-04-27  retrieved 2019-04-27 06:12:34 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01052378	CNY/RUB 95.02290000	2019-04-23  retrieved 2019-04-22 22:09:46 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01048042	CNY/RUB 95.41600000	2019-04-20  retrieved 2019-04-20 07:33:38 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01046453	CNY/RUB 95.56090000	2019-04-19  retrieved 2019-04-19 08:09:07 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01045664	CNY/RUB 95.63300000	2019-04-18  retrieved 2019-04-17 17:21:47 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01044127	CNY/RUB 95.77380000	2019-04-17  retrieved 2019-04-16 18:20:26 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2019-02-02  retrieved 2019-02-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2019-01-31  retrieved 2019-01-31 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2019-01-30  retrieved 2019-01-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2019-01-26  retrieved 2019-01-28 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2019-01-24  retrieved 2019-01-24 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2019-01-23  retrieved 2019-01-23 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2019-01-19  retrieved 2019-01-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2019-01-18  retrieved 2019-01-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2019-01-17  retrieved 2019-01-16 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2019-01-16  retrieved 2019-01-15 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2019-01-15  retrieved 2019-01-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2019-01-12  retrieved 2019-01-11 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2019-01-11  retrieved 2019-01-10 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.09900000	CNY/RUB 10.10101010	2018-12-30  retrieved 2019-01-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.09870000	CNY/RUB 10.13171226	2018-12-29  retrieved 2018-12-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.09980000	CNY/RUB 10.02004008	2018-12-28  retrieved 2018-12-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.09990000	CNY/RUB 10.01001001	2018-12-27  retrieved 2018-12-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-12-25  retrieved 2018-12-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-12-22  retrieved 2018-12-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2018-12-21  retrieved 2018-12-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-12-20  retrieved 2018-12-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-12-19  retrieved 2018-12-18 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-12-15  retrieved 2018-12-17 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-12-13  retrieved 2018-12-13 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-12-06  retrieved 2018-12-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-12-05  retrieved 2018-12-04 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-12-01  retrieved 2018-12-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-11-29  retrieved 2018-11-29 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-11-28  retrieved 2018-11-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-11-24  retrieved 2018-11-26 10:04:33 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-11-22  retrieved 2018-11-21 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-11-21  retrieved 2018-11-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-11-17  retrieved 2018-11-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2018-11-15  retrieved 2018-11-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-11-14  retrieved 2018-11-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-11-13  retrieved 2018-11-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-11-09  retrieved 2018-11-09 10:04:16 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-11-08  retrieved 2018-11-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-11-03  retrieved 2018-11-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-11-01  retrieved 2018-11-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-10-31  retrieved 2018-10-31 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-10-30  retrieved 2018-10-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-10-26  retrieved 2018-10-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-10-25  retrieved 2018-10-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-10-23  retrieved 2018-10-22 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-10-20  retrieved 2018-10-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-10-19  retrieved 2018-10-18 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01060000	CNY/RUB 94.33962264	2018-10-17  retrieved 2018-10-16 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-10-16  retrieved 2018-10-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-10-13  retrieved 2018-10-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-10-12  retrieved 2018-10-11 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-10-10  retrieved 2018-10-09 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-10-09  retrieved 2018-10-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-10-05  retrieved 2018-10-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-10-04  retrieved 2018-10-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-10-03  retrieved 2018-10-02 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-09-28  retrieved 2018-09-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01050000	CNY/RUB 95.23809524	2018-09-27  retrieved 2018-09-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-09-25  retrieved 2018-09-25 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-09-22  retrieved 2018-09-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-09-21  retrieved 2018-09-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-09-19  retrieved 2018-09-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01000000	CNY/RUB 100.00000000	2018-09-15  retrieved 2018-09-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.09980000	CNY/RUB 10.02004008	2018-09-14  retrieved 2018-09-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.09810000	CNY/RUB 10.19367992	2018-09-12  retrieved 2018-09-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.09910000	CNY/RUB 10.09081736	2018-09-08  retrieved 2018-09-10 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01000000	CNY/RUB 100.00000000	2018-09-07  retrieved 2018-09-07 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01000000	CNY/RUB 100.00000000	2018-09-05  retrieved 2018-09-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-09-04  retrieved 2018-09-04 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01000000	CNY/RUB 100.00000000	2018-09-01  retrieved 2018-09-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01000000	CNY/RUB 100.00000000	2018-08-30  retrieved 2018-08-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-08-29  retrieved 2018-08-29 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-08-28  retrieved 2018-08-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-08-25  retrieved 2018-08-27 10:04:04 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01000000	CNY/RUB 100.00000000	2018-08-24  retrieved 2018-08-23 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01010000	CNY/RUB 99.00990099	2018-08-23  retrieved 2018-08-22 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01020000	CNY/RUB 98.03921569	2018-08-22  retrieved 2018-08-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-08-18  retrieved 2018-08-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-08-17  retrieved 2018-08-16 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01040000	CNY/RUB 96.15384615	2018-08-16  retrieved 2018-08-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-08-15  retrieved 2018-08-14 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-08-11  retrieved 2018-08-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01030000	CNY/RUB 97.08737864	2018-08-10  retrieved 2018-08-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01080000	CNY/RUB 92.59259259	2018-08-04  retrieved 2018-08-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01080000	CNY/RUB 92.59259259	2018-08-03  retrieved 2018-08-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01090000	CNY/RUB 91.74311927	2018-08-02  retrieved 2018-08-02 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01090000	CNY/RUB 91.74311927	2018-08-01  retrieved 2018-07-31 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01090000	CNY/RUB 91.74311927	2018-07-31  retrieved 2018-07-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01080000	CNY/RUB 92.59259259	2018-07-28  retrieved 2018-07-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01080000	CNY/RUB 92.59259259	2018-07-27  retrieved 2018-07-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01070000	CNY/RUB 93.45794393	2018-07-26  retrieved 2018-07-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/CNY 0.01080000	CNY/RUB 92.59259259	2018-07-25  retrieved 2018-07-24 10:04:01 UTC from BankRussia
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 13:25:36 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com


Send a message about this page:

Subject: Rates