Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 12:35:14 UTC


RUB/DKK (Russian Ruble / Danish Krone) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
RUB/DKK 0.07478481	DKK/RUB 13.37170000	2023-12-30  retrieved 2023-12-31 15:11:54 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01032803	DKK/RUB 96.82390000	2019-05-25  retrieved 2019-05-26 11:00:25 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01035680	DKK/RUB 96.55490000	2019-04-27  retrieved 2019-04-27 06:12:34 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01040965	DKK/RUB 96.06470000	2019-04-23  retrieved 2019-04-22 22:09:46 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01037879	DKK/RUB 96.35030000	2019-04-20  retrieved 2019-04-20 07:33:38 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01035621	DKK/RUB 96.56040000	2019-04-19  retrieved 2019-04-19 08:09:07 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01031277	DKK/RUB 96.96720000	2019-04-18  retrieved 2019-04-17 17:21:47 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01026910	DKK/RUB 97.37950000	2019-04-17  retrieved 2019-04-16 18:20:26 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09930000	DKK/RUB 10.07049345	2019-02-02  retrieved 2019-02-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09870000	DKK/RUB 10.13171226	2019-01-31  retrieved 2019-01-31 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09830000	DKK/RUB 10.17293998	2019-01-30  retrieved 2019-01-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.10000000	DKK/RUB 10.00000000	2019-01-26  retrieved 2019-01-28 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09910000	DKK/RUB 10.09081736	2019-01-24  retrieved 2019-01-24 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09880000	DKK/RUB 10.12145749	2019-01-23  retrieved 2019-01-23 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09870000	DKK/RUB 10.13171226	2019-01-19  retrieved 2019-01-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09870000	DKK/RUB 10.13171226	2019-01-18  retrieved 2019-01-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09790000	DKK/RUB 10.21450460	2019-01-17  retrieved 2019-01-16 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09710000	DKK/RUB 10.29866117	2019-01-16  retrieved 2019-01-15 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09680000	DKK/RUB 10.33057851	2019-01-15  retrieved 2019-01-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09680000	DKK/RUB 10.33057851	2019-01-12  retrieved 2019-01-11 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09670000	DKK/RUB 10.34126163	2019-01-11  retrieved 2019-01-10 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09390000	DKK/RUB 10.64962726	2018-12-30  retrieved 2019-01-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09380000	DKK/RUB 10.66098081	2018-12-29  retrieved 2018-12-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09520000	DKK/RUB 10.50420168	2018-12-28  retrieved 2018-12-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09520000	DKK/RUB 10.50420168	2018-12-27  retrieved 2018-12-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09580000	DKK/RUB 10.43841336	2018-12-25  retrieved 2018-12-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09570000	DKK/RUB 10.44932079	2018-12-22  retrieved 2018-12-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09690000	DKK/RUB 10.31991744	2018-12-21  retrieved 2018-12-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09760000	DKK/RUB 10.24590164	2018-12-20  retrieved 2018-12-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09840000	DKK/RUB 10.16260163	2018-12-19  retrieved 2018-12-18 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09910000	DKK/RUB 10.09081736	2018-12-15  retrieved 2018-12-17 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09930000	DKK/RUB 10.07049345	2018-12-13  retrieved 2018-12-13 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09860000	DKK/RUB 10.14198783	2018-12-06  retrieved 2018-12-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09870000	DKK/RUB 10.13171226	2018-12-05  retrieved 2018-12-04 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09860000	DKK/RUB 10.14198783	2018-12-01  retrieved 2018-12-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09880000	DKK/RUB 10.12145749	2018-11-29  retrieved 2018-11-29 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09880000	DKK/RUB 10.12145749	2018-11-28  retrieved 2018-11-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09960000	DKK/RUB 10.04016064	2018-11-24  retrieved 2018-11-26 10:04:33 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09930000	DKK/RUB 10.07049345	2018-11-22  retrieved 2018-11-21 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09920000	DKK/RUB 10.08064516	2018-11-21  retrieved 2018-11-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09950000	DKK/RUB 10.05025126	2018-11-17  retrieved 2018-11-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09720000	DKK/RUB 10.28806584	2018-11-15  retrieved 2018-11-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09810000	DKK/RUB 10.19367992	2018-11-14  retrieved 2018-11-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09820000	DKK/RUB 10.18329939	2018-11-13  retrieved 2018-11-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09850000	DKK/RUB 10.15228426	2018-11-09  retrieved 2018-11-09 10:04:16 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09840000	DKK/RUB 10.16260163	2018-11-08  retrieved 2018-11-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09940000	DKK/RUB 10.06036217	2018-11-03  retrieved 2018-11-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01000000	DKK/RUB 100.00000000	2018-11-01  retrieved 2018-11-01 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09980000	DKK/RUB 10.02004008	2018-10-31  retrieved 2018-10-31 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09960000	DKK/RUB 10.04016064	2018-10-30  retrieved 2018-10-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09950000	DKK/RUB 10.05025126	2018-10-26  retrieved 2018-10-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09950000	DKK/RUB 10.05025126	2018-10-25  retrieved 2018-10-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09920000	DKK/RUB 10.08064516	2018-10-23  retrieved 2018-10-22 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09900000	DKK/RUB 10.10101010	2018-10-20  retrieved 2018-10-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09860000	DKK/RUB 10.14198783	2018-10-19  retrieved 2018-10-18 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09820000	DKK/RUB 10.18329939	2018-10-17  retrieved 2018-10-16 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09810000	DKK/RUB 10.19367992	2018-10-16  retrieved 2018-10-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09760000	DKK/RUB 10.24590164	2018-10-13  retrieved 2018-10-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09680000	DKK/RUB 10.33057851	2018-10-12  retrieved 2018-10-11 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09800000	DKK/RUB 10.20408163	2018-10-10  retrieved 2018-10-09 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09700000	DKK/RUB 10.30927835	2018-10-09  retrieved 2018-10-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09800000	DKK/RUB 10.20408163	2018-10-05  retrieved 2018-10-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09850000	DKK/RUB 10.15228426	2018-10-04  retrieved 2018-10-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09910000	DKK/RUB 10.09081736	2018-10-03  retrieved 2018-10-02 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09670000	DKK/RUB 10.34126163	2018-09-28  retrieved 2018-09-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09630000	DKK/RUB 10.38421599	2018-09-27  retrieved 2018-09-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09580000	DKK/RUB 10.43841336	2018-09-25  retrieved 2018-09-25 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09550000	DKK/RUB 10.47120419	2018-09-22  retrieved 2018-09-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09590000	DKK/RUB 10.42752868	2018-09-21  retrieved 2018-09-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09420000	DKK/RUB 10.61571125	2018-09-19  retrieved 2018-09-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09330000	DKK/RUB 10.71811361	2018-09-15  retrieved 2018-09-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09350000	DKK/RUB 10.69518717	2018-09-14  retrieved 2018-09-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09170000	DKK/RUB 10.90512541	2018-09-12  retrieved 2018-09-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09280000	DKK/RUB 10.77586207	2018-09-08  retrieved 2018-09-10 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09390000	DKK/RUB 10.64962726	2018-09-07  retrieved 2018-09-07 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09440000	DKK/RUB 10.59322034	2018-09-05  retrieved 2018-09-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09470000	DKK/RUB 10.55966209	2018-09-04  retrieved 2018-09-04 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09380000	DKK/RUB 10.66098081	2018-09-01  retrieved 2018-09-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09370000	DKK/RUB 10.67235859	2018-08-30  retrieved 2018-08-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09470000	DKK/RUB 10.55966209	2018-08-29  retrieved 2018-08-29 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09530000	DKK/RUB 10.49317943	2018-08-28  retrieved 2018-08-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09510000	DKK/RUB 10.51524711	2018-08-25  retrieved 2018-08-27 10:04:04 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09420000	DKK/RUB 10.61571125	2018-08-24  retrieved 2018-08-23 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09540000	DKK/RUB 10.48218029	2018-08-23  retrieved 2018-08-22 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09640000	DKK/RUB 10.37344398	2018-08-22  retrieved 2018-08-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09770000	DKK/RUB 10.23541453	2018-08-18  retrieved 2018-08-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09800000	DKK/RUB 10.20408163	2018-08-17  retrieved 2018-08-16 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09910000	DKK/RUB 10.09081736	2018-08-16  retrieved 2018-08-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09780000	DKK/RUB 10.22494888	2018-08-15  retrieved 2018-08-14 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09730000	DKK/RUB 10.27749229	2018-08-11  retrieved 2018-08-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.09710000	DKK/RUB 10.29866117	2018-08-10  retrieved 2018-08-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01010000	DKK/RUB 99.00990099	2018-08-04  retrieved 2018-08-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01020000	DKK/RUB 98.03921569	2018-08-03  retrieved 2018-08-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01020000	DKK/RUB 98.03921569	2018-08-02  retrieved 2018-08-02 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01020000	DKK/RUB 98.03921569	2018-08-01  retrieved 2018-07-31 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01020000	DKK/RUB 98.03921569	2018-07-31  retrieved 2018-07-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01020000	DKK/RUB 98.03921569	2018-07-28  retrieved 2018-07-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01010000	DKK/RUB 99.00990099	2018-07-27  retrieved 2018-07-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01010000	DKK/RUB 99.00990099	2018-07-26  retrieved 2018-07-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/DKK 0.01010000	DKK/RUB 99.00990099	2018-07-25  retrieved 2018-07-24 10:04:01 UTC from BankRussia
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 12:35:14 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com


Send a message about this page:

Subject: Rates