Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 12:29:25 UTC


RUB/KRW (Russian Ruble / South Korean Won) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
RUB/KRW 0.01436084	KRW/RUB 69.63380000	2023-12-30  retrieved 2023-12-31 15:11:54 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01838056	KRW/RUB 54.40530000	2019-05-25  retrieved 2019-05-26 11:00:25 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01793638	KRW/RUB 55.75260000	2019-04-27  retrieved 2019-04-27 06:12:34 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01789498	KRW/RUB 55.88160000	2019-04-23  retrieved 2019-04-22 22:09:46 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01777042	KRW/RUB 56.27330000	2019-04-20  retrieved 2019-04-20 07:33:38 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01776013	KRW/RUB 56.30590000	2019-04-19  retrieved 2019-04-19 08:09:07 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01771602	KRW/RUB 56.44610000	2019-04-18  retrieved 2019-04-17 17:21:47 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01768231	KRW/RUB 56.55370000	2019-04-17  retrieved 2019-04-16 18:20:26 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2019-02-02  retrieved 2019-02-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2019-01-31  retrieved 2019-01-31 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2019-01-30  retrieved 2019-01-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2019-01-26  retrieved 2019-01-28 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2019-01-24  retrieved 2019-01-24 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2019-01-23  retrieved 2019-01-23 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2019-01-19  retrieved 2019-01-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2019-01-18  retrieved 2019-01-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2019-01-17  retrieved 2019-01-16 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2019-01-16  retrieved 2019-01-15 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2019-01-15  retrieved 2019-01-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2019-01-12  retrieved 2019-01-11 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2019-01-11  retrieved 2019-01-10 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01610000	KRW/RUB 62.11180124	2018-12-30  retrieved 2019-01-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01610000	KRW/RUB 62.11180124	2018-12-29  retrieved 2018-12-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01630000	KRW/RUB 61.34969325	2018-12-28  retrieved 2018-12-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01630000	KRW/RUB 61.34969325	2018-12-27  retrieved 2018-12-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-12-25  retrieved 2018-12-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01650000	KRW/RUB 60.60606061	2018-12-22  retrieved 2018-12-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2018-12-21  retrieved 2018-12-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2018-12-20  retrieved 2018-12-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-12-19  retrieved 2018-12-18 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01710000	KRW/RUB 58.47953216	2018-12-15  retrieved 2018-12-17 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2018-12-13  retrieved 2018-12-13 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2018-12-06  retrieved 2018-12-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2018-12-05  retrieved 2018-12-04 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-12-01  retrieved 2018-12-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2018-11-29  retrieved 2018-11-29 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-11-28  retrieved 2018-11-28 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01720000	KRW/RUB 58.13953488	2018-11-24  retrieved 2018-11-26 10:04:33 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01710000	KRW/RUB 58.47953216	2018-11-22  retrieved 2018-11-21 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01720000	KRW/RUB 58.13953488	2018-11-21  retrieved 2018-11-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01710000	KRW/RUB 58.47953216	2018-11-17  retrieved 2018-11-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2018-11-15  retrieved 2018-11-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01670000	KRW/RUB 59.88023952	2018-11-14  retrieved 2018-11-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2018-11-13  retrieved 2018-11-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2018-11-09  retrieved 2018-11-09 10:04:16 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2018-11-08  retrieved 2018-11-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2018-11-03  retrieved 2018-11-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01740000	KRW/RUB 57.47126437	2018-11-01  retrieved 2018-11-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01730000	KRW/RUB 57.80346821	2018-10-31  retrieved 2018-10-31 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01740000	KRW/RUB 57.47126437	2018-10-30  retrieved 2018-10-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01730000	KRW/RUB 57.80346821	2018-10-26  retrieved 2018-10-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01730000	KRW/RUB 57.80346821	2018-10-25  retrieved 2018-10-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01730000	KRW/RUB 57.80346821	2018-10-23  retrieved 2018-10-22 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01720000	KRW/RUB 58.13953488	2018-10-20  retrieved 2018-10-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01730000	KRW/RUB 57.80346821	2018-10-19  retrieved 2018-10-18 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01720000	KRW/RUB 58.13953488	2018-10-17  retrieved 2018-10-16 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01720000	KRW/RUB 58.13953488	2018-10-16  retrieved 2018-10-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01720000	KRW/RUB 58.13953488	2018-10-13  retrieved 2018-10-12 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01710000	KRW/RUB 58.47953216	2018-10-12  retrieved 2018-10-11 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01710000	KRW/RUB 58.47953216	2018-10-10  retrieved 2018-10-09 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2018-10-09  retrieved 2018-10-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01710000	KRW/RUB 58.47953216	2018-10-05  retrieved 2018-10-05 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01710000	KRW/RUB 58.47953216	2018-10-04  retrieved 2018-10-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01720000	KRW/RUB 58.13953488	2018-10-03  retrieved 2018-10-02 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-09-28  retrieved 2018-09-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2018-09-27  retrieved 2018-09-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-09-25  retrieved 2018-09-25 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2018-09-22  retrieved 2018-09-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-09-21  retrieved 2018-09-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01660000	KRW/RUB 60.24096386	2018-09-19  retrieved 2018-09-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-09-15  retrieved 2018-09-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-09-14  retrieved 2018-09-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01610000	KRW/RUB 62.11180124	2018-09-12  retrieved 2018-09-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01630000	KRW/RUB 61.34969325	2018-09-08  retrieved 2018-09-10 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-09-07  retrieved 2018-09-07 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01630000	KRW/RUB 61.34969325	2018-09-05  retrieved 2018-09-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-09-04  retrieved 2018-09-04 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-09-01  retrieved 2018-09-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01630000	KRW/RUB 61.34969325	2018-08-30  retrieved 2018-08-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-08-29  retrieved 2018-08-29 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01650000	KRW/RUB 60.60606061	2018-08-28  retrieved 2018-08-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01650000	KRW/RUB 60.60606061	2018-08-25  retrieved 2018-08-27 10:04:04 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01640000	KRW/RUB 60.97560976	2018-08-24  retrieved 2018-08-23 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01660000	KRW/RUB 60.24096386	2018-08-23  retrieved 2018-08-22 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01660000	KRW/RUB 60.24096386	2018-08-22  retrieved 2018-08-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01680000	KRW/RUB 59.52380952	2018-08-18  retrieved 2018-08-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-08-17  retrieved 2018-08-16 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01700000	KRW/RUB 58.82352941	2018-08-16  retrieved 2018-08-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-08-15  retrieved 2018-08-14 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-08-11  retrieved 2018-08-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01690000	KRW/RUB 59.17159763	2018-08-10  retrieved 2018-08-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01780000	KRW/RUB 56.17977528	2018-08-04  retrieved 2018-08-06 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01790000	KRW/RUB 55.86592179	2018-08-03  retrieved 2018-08-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01790000	KRW/RUB 55.86592179	2018-08-02  retrieved 2018-08-02 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01800000	KRW/RUB 55.55555556	2018-08-01  retrieved 2018-07-31 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01780000	KRW/RUB 56.17977528	2018-07-31  retrieved 2018-07-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01770000	KRW/RUB 56.49717514	2018-07-28  retrieved 2018-07-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01780000	KRW/RUB 56.17977528	2018-07-27  retrieved 2018-07-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01780000	KRW/RUB 56.17977528	2018-07-26  retrieved 2018-07-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/KRW 0.01800000	KRW/RUB 55.55555556	2018-07-25  retrieved 2018-07-24 10:04:02 UTC from BankRussia
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 12:29:25 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com


Send a message about this page:

Subject: Rates