Daily Currency Exchange Rates  about  2024-06-14 21:14:42 UTC


RUB/MDL (Russian Ruble / Moldovan Leu) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
RUB/MDL 0.01940745	MDL/RUB 51.52660000	2023-12-30  retrieved 2023-12-31 15:11:54 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02796757	MDL/RUB 35.75570000	2019-05-25  retrieved 2019-05-26 11:00:25 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02762523	MDL/RUB 36.19880000	2019-04-27  retrieved 2019-04-27 06:12:34 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02790583	MDL/RUB 35.83480000	2019-04-23  retrieved 2019-04-22 22:09:46 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02794709	MDL/RUB 35.78190000	2019-04-20  retrieved 2019-04-20 07:33:38 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02793093	MDL/RUB 35.80260000	2019-04-19  retrieved 2019-04-19 08:09:07 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02795373	MDL/RUB 35.77340000	2019-04-18  retrieved 2019-04-17 17:21:47 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02774656	MDL/RUB 36.04050000	2019-04-17  retrieved 2019-04-16 18:20:26 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2019-02-02  retrieved 2019-02-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02590000	MDL/RUB 38.61003861	2019-01-31  retrieved 2019-01-31 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2019-01-30  retrieved 2019-01-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2019-01-26  retrieved 2019-01-28 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2019-01-24  retrieved 2019-01-24 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2019-01-23  retrieved 2019-01-23 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2019-01-19  retrieved 2019-01-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02590000	MDL/RUB 38.61003861	2019-01-18  retrieved 2019-01-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2019-01-17  retrieved 2019-01-16 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02560000	MDL/RUB 39.06250000	2019-01-16  retrieved 2019-01-15 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02550000	MDL/RUB 39.21568627	2019-01-15  retrieved 2019-01-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02550000	MDL/RUB 39.21568627	2019-01-12  retrieved 2019-01-11 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02560000	MDL/RUB 39.06250000	2019-01-11  retrieved 2019-01-10 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02440000	MDL/RUB 40.98360656	2018-12-30  retrieved 2019-01-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02460000	MDL/RUB 40.65040650	2018-12-29  retrieved 2018-12-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02470000	MDL/RUB 40.48582996	2018-12-28  retrieved 2018-12-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02490000	MDL/RUB 40.16064257	2018-12-27  retrieved 2018-12-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02510000	MDL/RUB 39.84063745	2018-12-25  retrieved 2018-12-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02540000	MDL/RUB 39.37007874	2018-12-22  retrieved 2018-12-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2018-12-21  retrieved 2018-12-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-12-20  retrieved 2018-12-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02590000	MDL/RUB 38.61003861	2018-12-19  retrieved 2018-12-18 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2018-12-15  retrieved 2018-12-17 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2018-12-13  retrieved 2018-12-13 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2018-12-06  retrieved 2018-12-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2018-12-05  retrieved 2018-12-04 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-12-01  retrieved 2018-12-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02560000	MDL/RUB 39.06250000	2018-11-29  retrieved 2018-11-29 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-11-28  retrieved 2018-11-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02620000	MDL/RUB 38.16793893	2018-11-24  retrieved 2018-11-26 10:04:33 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2018-11-22  retrieved 2018-11-21 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02610000	MDL/RUB 38.31417625	2018-11-21  retrieved 2018-11-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02590000	MDL/RUB 38.61003861	2018-11-17  retrieved 2018-11-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02510000	MDL/RUB 39.84063745	2018-11-15  retrieved 2018-11-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02520000	MDL/RUB 39.68253968	2018-11-14  retrieved 2018-11-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02520000	MDL/RUB 39.68253968	2018-11-13  retrieved 2018-11-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2018-11-09  retrieved 2018-11-09 10:04:16 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-11-08  retrieved 2018-11-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02610000	MDL/RUB 38.31417625	2018-11-03  retrieved 2018-11-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02610000	MDL/RUB 38.31417625	2018-11-01  retrieved 2018-11-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02610000	MDL/RUB 38.31417625	2018-10-31  retrieved 2018-10-31 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2018-10-30  retrieved 2018-10-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02590000	MDL/RUB 38.61003861	2018-10-26  retrieved 2018-10-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02610000	MDL/RUB 38.31417625	2018-10-25  retrieved 2018-10-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2018-10-23  retrieved 2018-10-22 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-10-20  retrieved 2018-10-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-10-19  retrieved 2018-10-18 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02590000	MDL/RUB 38.61003861	2018-10-17  retrieved 2018-10-16 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-10-16  retrieved 2018-10-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2018-10-13  retrieved 2018-10-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02550000	MDL/RUB 39.21568627	2018-10-12  retrieved 2018-10-11 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02560000	MDL/RUB 39.06250000	2018-10-10  retrieved 2018-10-09 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02530000	MDL/RUB 39.52569170	2018-10-09  retrieved 2018-10-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02560000	MDL/RUB 39.06250000	2018-10-05  retrieved 2018-10-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02580000	MDL/RUB 38.75968992	2018-10-04  retrieved 2018-10-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2018-10-03  retrieved 2018-10-02 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02560000	MDL/RUB 39.06250000	2018-09-28  retrieved 2018-09-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02570000	MDL/RUB 38.91050584	2018-09-27  retrieved 2018-09-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02540000	MDL/RUB 39.37007874	2018-09-25  retrieved 2018-09-25 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02540000	MDL/RUB 39.37007874	2018-09-22  retrieved 2018-09-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02530000	MDL/RUB 39.52569170	2018-09-21  retrieved 2018-09-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02480000	MDL/RUB 40.32258065	2018-09-19  retrieved 2018-09-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02460000	MDL/RUB 40.65040650	2018-09-15  retrieved 2018-09-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02450000	MDL/RUB 40.81632653	2018-09-14  retrieved 2018-09-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02400000	MDL/RUB 41.66666667	2018-09-12  retrieved 2018-09-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02420000	MDL/RUB 41.32231405	2018-09-08  retrieved 2018-09-10 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02450000	MDL/RUB 40.81632653	2018-09-07  retrieved 2018-09-07 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02450000	MDL/RUB 40.81632653	2018-09-05  retrieved 2018-09-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02460000	MDL/RUB 40.65040650	2018-09-04  retrieved 2018-09-04 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02460000	MDL/RUB 40.65040650	2018-09-01  retrieved 2018-09-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02450000	MDL/RUB 40.81632653	2018-08-30  retrieved 2018-08-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02480000	MDL/RUB 40.32258065	2018-08-29  retrieved 2018-08-29 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02490000	MDL/RUB 40.16064257	2018-08-28  retrieved 2018-08-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02460000	MDL/RUB 40.65040650	2018-08-25  retrieved 2018-08-27 10:04:04 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02440000	MDL/RUB 40.98360656	2018-08-24  retrieved 2018-08-23 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02470000	MDL/RUB 40.48582996	2018-08-23  retrieved 2018-08-22 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02490000	MDL/RUB 40.16064257	2018-08-22  retrieved 2018-08-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02490000	MDL/RUB 40.16064257	2018-08-18  retrieved 2018-08-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02490000	MDL/RUB 40.16064257	2018-08-17  retrieved 2018-08-16 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02500000	MDL/RUB 40.00000000	2018-08-16  retrieved 2018-08-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02480000	MDL/RUB 40.32258065	2018-08-15  retrieved 2018-08-14 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02460000	MDL/RUB 40.65040650	2018-08-11  retrieved 2018-08-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02490000	MDL/RUB 40.16064257	2018-08-10  retrieved 2018-08-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02600000	MDL/RUB 38.46153846	2018-08-04  retrieved 2018-08-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02620000	MDL/RUB 38.16793893	2018-08-03  retrieved 2018-08-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02650000	MDL/RUB 37.73584906	2018-08-02  retrieved 2018-08-02 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02650000	MDL/RUB 37.73584906	2018-08-01  retrieved 2018-07-31 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02640000	MDL/RUB 37.87878788	2018-07-31  retrieved 2018-07-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02630000	MDL/RUB 38.02281369	2018-07-28  retrieved 2018-07-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02640000	MDL/RUB 37.87878788	2018-07-27  retrieved 2018-07-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02630000	MDL/RUB 38.02281369	2018-07-26  retrieved 2018-07-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/MDL 0.02650000	MDL/RUB 37.73584906	2018-07-25  retrieved 2018-07-24 10:04:01 UTC from BankRussia
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2024-06-14 21:14:42 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com


Send a message about this page:

Subject: Rates