Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 11:47:17 UTC


RUB/PLN (Russian Ruble / Poland Złoty) exchange rates:

------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------
RUB/PLN 0.04387408	PLN/RUB 22.79250000	2023-12-30  retrieved 2023-12-31 15:11:54 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05944066	PLN/RUB 16.82350000	2019-05-25  retrieved 2019-05-26 11:00:25 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05951743	PLN/RUB 16.80180000	2019-04-27  retrieved 2019-04-27 06:12:34 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05967299	PLN/RUB 16.75800000	2019-04-23  retrieved 2019-04-22 22:09:46 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05944950	PLN/RUB 16.82100000	2019-04-20  retrieved 2019-04-20 07:33:38 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05933943	PLN/RUB 16.85220000	2019-04-19  retrieved 2019-04-19 08:09:07 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05903188	PLN/RUB 16.94000000	2019-04-18  retrieved 2019-04-17 17:21:47 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05883530	PLN/RUB 16.99660000	2019-04-17  retrieved 2019-04-16 18:20:26 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05680000	PLN/RUB 17.60563380	2019-02-02  retrieved 2019-02-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05680000	PLN/RUB 17.60563380	2019-01-31  retrieved 2019-01-31 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05650000	PLN/RUB 17.69911504	2019-01-30  retrieved 2019-01-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05750000	PLN/RUB 17.39130435	2019-01-26  retrieved 2019-01-28 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05690000	PLN/RUB 17.57469244	2019-01-24  retrieved 2019-01-24 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2019-01-23  retrieved 2019-01-23 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2019-01-19  retrieved 2019-01-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2019-01-18  retrieved 2019-01-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05630000	PLN/RUB 17.76198934	2019-01-17  retrieved 2019-01-16 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05580000	PLN/RUB 17.92114695	2019-01-16  retrieved 2019-01-15 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05570000	PLN/RUB 17.95332136	2019-01-15  retrieved 2019-01-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05570000	PLN/RUB 17.95332136	2019-01-12  retrieved 2019-01-11 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05580000	PLN/RUB 17.92114695	2019-01-11  retrieved 2019-01-10 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05410000	PLN/RUB 18.48428835	2018-12-30  retrieved 2019-01-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05400000	PLN/RUB 18.51851852	2018-12-29  retrieved 2018-12-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05460000	PLN/RUB 18.31501832	2018-12-28  retrieved 2018-12-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05460000	PLN/RUB 18.31501832	2018-12-27  retrieved 2018-12-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05490000	PLN/RUB 18.21493625	2018-12-25  retrieved 2018-12-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05490000	PLN/RUB 18.21493625	2018-12-22  retrieved 2018-12-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05560000	PLN/RUB 17.98561151	2018-12-21  retrieved 2018-12-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05600000	PLN/RUB 17.85714286	2018-12-20  retrieved 2018-12-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05650000	PLN/RUB 17.69911504	2018-12-19  retrieved 2018-12-18 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05710000	PLN/RUB 17.51313485	2018-12-15  retrieved 2018-12-17 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05720000	PLN/RUB 17.48251748	2018-12-13  retrieved 2018-12-13 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05650000	PLN/RUB 17.69911504	2018-12-06  retrieved 2018-12-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05660000	PLN/RUB 17.66784452	2018-12-05  retrieved 2018-12-04 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05660000	PLN/RUB 17.66784452	2018-12-01  retrieved 2018-12-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05690000	PLN/RUB 17.57469244	2018-11-29  retrieved 2018-11-29 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05680000	PLN/RUB 17.60563380	2018-11-28  retrieved 2018-11-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05730000	PLN/RUB 17.45200698	2018-11-24  retrieved 2018-11-26 10:04:33 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05730000	PLN/RUB 17.45200698	2018-11-22  retrieved 2018-11-21 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05760000	PLN/RUB 17.36111111	2018-11-21  retrieved 2018-11-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05720000	PLN/RUB 17.48251748	2018-11-17  retrieved 2018-11-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05600000	PLN/RUB 17.85714286	2018-11-15  retrieved 2018-11-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05650000	PLN/RUB 17.69911504	2018-11-14  retrieved 2018-11-14 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05660000	PLN/RUB 17.66784452	2018-11-13  retrieved 2018-11-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2018-11-09  retrieved 2018-11-09 10:04:16 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05680000	PLN/RUB 17.60563380	2018-11-08  retrieved 2018-11-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05760000	PLN/RUB 17.36111111	2018-11-03  retrieved 2018-11-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05820000	PLN/RUB 17.18213058	2018-11-01  retrieved 2018-11-01 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05790000	PLN/RUB 17.27115717	2018-10-31  retrieved 2018-10-31 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05750000	PLN/RUB 17.39130435	2018-10-30  retrieved 2018-10-29 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05750000	PLN/RUB 17.39130435	2018-10-26  retrieved 2018-10-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05740000	PLN/RUB 17.42160279	2018-10-25  retrieved 2018-10-24 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05710000	PLN/RUB 17.51313485	2018-10-23  retrieved 2018-10-22 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05720000	PLN/RUB 17.48251748	2018-10-20  retrieved 2018-10-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2018-10-19  retrieved 2018-10-18 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05650000	PLN/RUB 17.69911504	2018-10-17  retrieved 2018-10-16 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05650000	PLN/RUB 17.69911504	2018-10-16  retrieved 2018-10-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05630000	PLN/RUB 17.76198934	2018-10-13  retrieved 2018-10-12 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05600000	PLN/RUB 17.85714286	2018-10-12  retrieved 2018-10-11 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2018-10-10  retrieved 2018-10-09 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05600000	PLN/RUB 17.85714286	2018-10-09  retrieved 2018-10-08 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05660000	PLN/RUB 17.66784452	2018-10-05  retrieved 2018-10-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2018-10-04  retrieved 2018-10-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05710000	PLN/RUB 17.51313485	2018-10-03  retrieved 2018-10-02 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05550000	PLN/RUB 18.01801802	2018-09-28  retrieved 2018-09-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05530000	PLN/RUB 18.08318264	2018-09-27  retrieved 2018-09-26 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05530000	PLN/RUB 18.08318264	2018-09-25  retrieved 2018-09-25 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05490000	PLN/RUB 18.21493625	2018-09-22  retrieved 2018-09-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05510000	PLN/RUB 18.14882033	2018-09-21  retrieved 2018-09-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05430000	PLN/RUB 18.41620626	2018-09-19  retrieved 2018-09-19 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05380000	PLN/RUB 18.58736059	2018-09-15  retrieved 2018-09-17 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05410000	PLN/RUB 18.48428835	2018-09-14  retrieved 2018-09-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05290000	PLN/RUB 18.90359168	2018-09-12  retrieved 2018-09-12 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05360000	PLN/RUB 18.65671642	2018-09-08  retrieved 2018-09-10 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05440000	PLN/RUB 18.38235294	2018-09-07  retrieved 2018-09-07 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05450000	PLN/RUB 18.34862385	2018-09-05  retrieved 2018-09-05 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05460000	PLN/RUB 18.31501832	2018-09-04  retrieved 2018-09-04 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05400000	PLN/RUB 18.51851852	2018-09-01  retrieved 2018-09-03 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05380000	PLN/RUB 18.58736059	2018-08-30  retrieved 2018-08-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05420000	PLN/RUB 18.45018450	2018-08-29  retrieved 2018-08-29 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05460000	PLN/RUB 18.31501832	2018-08-28  retrieved 2018-08-28 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05460000	PLN/RUB 18.31501832	2018-08-25  retrieved 2018-08-27 10:04:04 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05420000	PLN/RUB 18.45018450	2018-08-24  retrieved 2018-08-23 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05500000	PLN/RUB 18.18181818	2018-08-23  retrieved 2018-08-22 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05560000	PLN/RUB 17.98561151	2018-08-22  retrieved 2018-08-21 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05630000	PLN/RUB 17.76198934	2018-08-18  retrieved 2018-08-20 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05670000	PLN/RUB 17.63668430	2018-08-17  retrieved 2018-08-16 10:04:32 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05730000	PLN/RUB 17.45200698	2018-08-16  retrieved 2018-08-15 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05640000	PLN/RUB 17.73049645	2018-08-15  retrieved 2018-08-14 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05610000	PLN/RUB 17.82531194	2018-08-11  retrieved 2018-08-13 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05560000	PLN/RUB 17.98561151	2018-08-10  retrieved 2018-08-09 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05820000	PLN/RUB 17.18213058	2018-08-04  retrieved 2018-08-06 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05820000	PLN/RUB 17.18213058	2018-08-03  retrieved 2018-08-03 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05850000	PLN/RUB 17.09401709	2018-08-02  retrieved 2018-08-02 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05860000	PLN/RUB 17.06484642	2018-08-01  retrieved 2018-07-31 10:04:03 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05850000	PLN/RUB 17.09401709	2018-07-31  retrieved 2018-07-30 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05860000	PLN/RUB 17.06484642	2018-07-28  retrieved 2018-07-27 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05810000	PLN/RUB 17.21170396	2018-07-27  retrieved 2018-07-26 10:04:02 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05840000	PLN/RUB 17.12328767	2018-07-26  retrieved 2018-07-25 10:04:01 UTC from BankRussia
RUB/PLN 0.05880000	PLN/RUB 17.00680272	2018-07-25  retrieved 2018-07-24 10:04:01 UTC from BankRussia
------- -----------	------- -----------	----------  ------------------------------------------------------Daily Currency Exchange Rates  about  2024-04-24 11:47:17 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com


Send a message about this page:

Subject: Rates